จารึกฐานพระพุทธรูปวัดหัวทุ่ง 1

จารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดหัวทุ่ง 1

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2557 09:43:12 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดหัวทุ่ง 1

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกฐานพระพุทธรูป วัดหัวทุ่ง 2 (นน. 2077) อายุประมาณพุทธศตวรรษ 24-25

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศตวรรษ 24-25

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

มีอักษรจารึก 1 บรรทัด รอบฐานพระพุทธรูปทรงหกเหลี่ยม

วัตถุจารึก

ไม้

ลักษณะวัตถุ

ฐานพระพุทธรูปปางประทับยืน

ขนาดวัตถุ

พระพุทธรูปสูง 14 ซม. ส่วนที่มีจารึกกว้าง 4.5 ซม. สูง 0.8 ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “นน. 2077”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดหัวทุ่ง ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดหัวทุ่ง ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

พิมพ์เผยแพร่

การศึกษาและปริวรรตจารึก : จารึกพบที่อำเภอนาน้อยและอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน (กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2551), 292-296.

เนื้อหาโดยสังเขป

น้อยวันได้สร้างพระพุทธรูปองค์นี้ ด้วยปรารถนาความสุข 3 ประการ มีนิพพานเป็นที่สุด

ผู้สร้าง

น้อยวัน

การกำหนดอายุ

กำหนดอายุโดยพิจารณาจากรูปแบบอักษรและบริบท ได้ประมาณพุทธศตวรรษที่ 24-25

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล,โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย,ศมส., 2557, จาก :
ยุทธพร นาคสุข,“จารึกฐานพระพุทธรูป วัดหัวทุ่ง 2 (นน. 2077) อายุประมาณพุทธศตวรรษ 24-25,” ใน การศึกษาและปริวรรตจารึก : จารึกพบที่อำเภอนาน้อยและอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน (กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2551), 292-296.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : โครงการพัฒนาฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), สำรวจเมื่อ 19-25 มกราคม 2551

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170