จารึกฐานพระพุทธรูปวัดหัวทุ่ง ๑

จารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดหัวทุ่ง ๑

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2557 09:43:12 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดหัวทุ่ง ๑

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกฐานพระพุทธรูป วัดหัวทุ่ง ๒ (นน. ๒๐๗๗) อายุประมาณพุทธศตวรรษ ๒๔-๒๕

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศตวรรษ ๒๔-๒๕

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

มีอักษรจารึก ๑ บรรทัด รอบฐานพระพุทธรูปทรงหกเหลี่ยม

วัตถุจารึก

ไม้

ลักษณะวัตถุ

ฐานพระพุทธรูปปางประทับยืน

ขนาดวัตถุ

พระพุทธรูปสูง ๑๔ ซม. ส่วนที่มีจารึกกว้าง ๔.๕ ซม. สูง ๐.๘ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “นน. ๒๐๗๗”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดหัวทุ่ง ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดหัวทุ่ง ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

พิมพ์เผยแพร่

การศึกษาและปริวรรตจารึก : จารึกพบที่อำเภอนาน้อยและอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน (กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), ๒๕๕๑), ๒๙๒-๒๙๖.

เนื้อหาโดยสังเขป

น้อยวันได้สร้างพระพุทธรูปองค์นี้ ด้วยปรารถนาความสุข ๓ ประการ มีนิพพานเป็นที่สุด

ผู้สร้าง

น้อยวัน

การกำหนดอายุ

กำหนดอายุโดยพิจารณาจากรูปแบบอักษรและบริบท ได้ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๒๔-๒๕

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล,โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย,ศมส., ๒๕๕๗, จาก :
ยุทธพร นาคสุข,“จารึกฐานพระพุทธรูป วัดหัวทุ่ง ๒ (นน. ๒๐๗๗) อายุประมาณพุทธศตวรรษ ๒๔-๒๕,” ใน การศึกษาและปริวรรตจารึก : จารึกพบที่อำเภอนาน้อยและอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน (กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), ๒๕๕๑), ๒๙๒-๒๙๖.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : โครงการพัฒนาฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), สำรวจเมื่อ ๑๙-๒๕ มกราคม ๒๕๕๑

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170