จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาหลวง

จารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาหลวง

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2557 13:59:35 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาหลวง

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกฐานพระพุทธรูป วัดนาหลวง ๒ (นน. ๒๒) จ.ศ. ๑๑๕๕ (พ.ศ. ๒๓๓๖)

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศักราช ๒๓๓๖

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

มีอักษรจารึก ๒ บรรทัด ที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป

วัตถุจารึก

ไม้

ลักษณะวัตถุ

ฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย

ขนาดวัตถุ

พระพุทธรูปสูง ๑๒๐ ซม. หน้าตักกว้าง ๕๑ ซม. ส่วนที่มีจารึกกว้าง ๕๓ ซม. สูง ๓.๕ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “นน. ๒๒”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดนาหลวง ตำบลเชียงของ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดนาหลวง ตำบลเชียงของ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

พิมพ์เผยแพร่

การศึกษาและปริวรรตจารึก : จารึกพบที่อำเภอนาน้อยและอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน (กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน),๒๕๕๑), ๒๗๒-๒๗๕.

เนื้อหาโดยสังเขป

พ.ศ. ๒๓๓๖ พระขนานปัญญาพร้อมด้วยพระลูกศิษย์ทุกรูป ร่วมกับศรัทธาฝ่ายฆราวาส ได้แก่ เจ้านาซ้าย โยมมารดาและโยมบิดาของพระขนานปัญญา คือ หมื่นทักขิณะได้ร่วมกันสร้างพระพุทธรูปองค์นี้

ผู้สร้าง

พระขนานปัญญาพร้อมด้วยพระลูกศิษย์ทุกรูป ร่วมกับศรัทธาฝ่ายฆราวาส

การกำหนดอายุ

กำหนดอายุจากเลขศักราชที่ปรากฏในจารึกบรรทัดที่ ๑ คือ “จุลศักพทะ ๑๑๕๕ ตัว” ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๓๓๖

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล,โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๕๗, จาก :
ยุทธพร นาคสุข, “จารึกฐานพระพุทธรูป วัดนาหลวง ๒ (นน. ๒๒) จ.ศ. ๑๑๕๕ (พ.ศ. ๒๓๓๖),” ใน การศึกษาและปริวรรตจารึก : จารึกพบที่อำเภอนาน้อยและอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน (กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), ๒๕๕๑), ๒๗๒-๒๗๕.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : โครงการพัฒนาฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), สำรวจเมื่อ ๑๙-๒๕ มกราคม ๒๕๕๑

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170