จารึกเรื่องฏีกาพาหุง ห้องที่ 8 (บทที่ 6 สัจจัง วิหายะ มติสัจจกวาทเกตุง)

จารึก

จารึกเรื่องฏีกาพาหุง ห้องที่ 8 (บทที่ 6 สัจจัง วิหายะ มติสัจจกวาทเกตุง)

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2556 14:47:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2563 14:17:08 )

ชื่อจารึก

จารึกเรื่องฏีกาพาหุง ห้องที่ 8 (บทที่ 6 สัจจัง วิหายะ มติสัจจกวาทเกตุง)

อักษรที่มีในจารึก

ไทยธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

ไม่ปรากฏศักราช

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน 1 ด้าน (ไม่ทราบจำนวนบรรทัด)

วัตถุจารึก

หิน

ลักษณะวัตถุ

-

ขนาดวัตถุ

-

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

-

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

ผนังพระวิหารทิศใต้ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

พิมพ์เผยแพร่

1) ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน (กรุงเทพฯ : คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน, 2544), 127-128.
2) ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน (กรุงเทพฯ : คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน, 2554), 129-130.

ประวัติ

จารึกเรื่องฏีกาพาหุง 8 บท ติดอยู่ที่ผนังพระวิหารทิศใต้ จำนวน 10 ห้อง เดิมมีภาพเขียนติดไว้เคียงกันกับแผ่นศิลาจารึก แต่ปัจจุบันภาพเขียนเหล่านั้นไม่มีแล้ว มีเพียงศิลาจารึกที่ยังหลงเหลืออยู่บ้าง 

เนื้อหาโดยสังเขป

กล่าวถึง พาหุง บทที่ 6 “สัจจัง วิหายะ มติสัจจกวาทเกตุง” ใจความว่า เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จอยู่ กุฏาคารเสนาสนะ ณ ป่ามหาวัน ใกล้เมืองเวสาลี ครั้งนั้นมีบุคคลชื่อ สัจจกนิครนถ์บุตร เป็นผู้มีมิจฉาทิฏฐิ ตั้งตนเป็นปราชญ์ ได้พบพระอัสสชิเถรซึ่งไปบิณฑบาตในละแวกบ้าน ก็ถามปัญหาพระอัสสชิ จากนั้นก็ชวนพญาลิจฉวีทั้ง 500 ออกไปถามปัญหาพระพุทธเจ้าที่ป่ามหาวัน ขณะนั้นพระอินทร์ได้นิมิตเป็นยักษ์ถือค้อนมาลอยอยู่บนศีรษะสัจจกนิครนถ์บุตร สัจจกนิครนถ์บุตรได้ฟังพระพุทธเจ้าเทศนา ก็ละซึ่งมิจฉาทิฏฐิ แล้วตั้งตนอยู่ในพระไตรสรณคมน์

ผู้สร้าง

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3)

การกำหนดอายุ

กำหนดอายุจากประวัติการสร้างจารึกในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) ซึ่งปรากฏในจดหมายเหตุเรื่อง “การปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพน : ถอดจากโคลงดั้นพระนิพนธ์กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส” 

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., 2556, จาก :
1) “การปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพน : ถอดจากโคลงดั้นพระนิพนธ์กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส,” ใน ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน (กรุงเทพฯ : คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน, 2554), 77-78.
2) “เรื่องฏีกาพาหุง 8 (จารึกติดไว้ตามผนัง),” ใน ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน (กรุงเทพฯ : คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน, 2544), 127-128.
3) “เรื่องฏีกาพาหุง 8 (จารึกติดไว้ตามผนัง),” ใน ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน (กรุงเทพฯ : คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน, 2554), 129-130.

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170