Blog

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
  • images

‘นรก’ ใน จารึกเรื่องนิรยกถา ตอนที่ ๖ : ตาปนรก

‘นรก’ ใน จารึกเรื่องนิรยกถา ตอนที่ ๖ : ตาปนรก

QR-code edit Share on Facebook
เวลาที่โพส

โพสต์เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 เวลา 10:05:20

บทความโดย : ทีมงาน

"อนึ่ง บุคคลอันเสียบสัตว์ทั้งเป็นด้วยหลาวถึงแก่ความตาย บางทีจับสัตว์โยนเข้าในกองไฟให้ตายก็ดี บุคคลอันเผาบ้านเมืองให้สัตว์อันอยู่ในบ้านเมืองตายก็ดี ก็ไปตกในตาปนรกมีขวากกรดเสียบสัตว์นรกไว้แล้วบังเกิดเปลวเพลิงลุกขึ้นมาจากแผ่นดินเหล็กเผาสัตว์นรกให้ถึงแก่ความวินาศตาย แล้วเป็นขึ้นมาอีกเล่า ทนทุกข์เวทนาอยู่สิ้นกาลนานถึงหมื่นหกพันปี ในตาปนรกแต่ละวันๆ นั้นได้ ๙๒๘ โกฏิ กับ ๖ ล้านปีในมนุษย์โลก”
 

ภาพจาก : http://5703522com226.blogspot.com/p/blog-page_17.html

 

ในไตรภูมิกถา เรียก ‘ตาปนรก’ว่า นรกแห่งความร้อน ตั้งอยู่ในภายใต้ถัดมหาโรรุวนรกลงไป นรกขุมนี้เต็มไปด้วยไฟลุกท่วม ในไฟนั้นสะพรั่งไปด้วยอาวุธ เช่น ดาบ หอก แหลน เป็นต้น คอยพุ่งเข้าทิ่มแทงและเสียบร่างสัตว์นรกทั้งหลาย เมื่อสัตว์นั้นโดนไฟย่างจนกรอบหลุดร่วงลงมา ก็จะถูกสุนัขตัวใหญ่เท่าช้างวิ่งเข้ามากัดทึ้งจนเหลือแต่กระดูก สัตว์ใดหนีสุนัขนั้นได้ก็จะถูกนายนิรยบาลจับทิ่มหอกแล้วตั้งขึ้นย่างอีกครั้ง เมื่อตายแล้วจะกลับมาสมบูรณ์เพื่อรับโทษใหม่อีกจนกว่าจะหมดโทษเช่นเดียวกับนรกขุมก่อนๆ สัตว์นรกนี้ต้องรับโทษเป็นเวลาสองพันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดล้านสามแสนเก้าหมื่นสองพันล้านล้านปีมนุษย์ หรือหนึ่งหมื่นหกพันปีนรก
  
อกุศลกรรม หรือ บาป ที่ทำให้ไปตกในนรกขุมนี้ คือ เมื่อครั้งเป็นมนุษย์ได้เสียบสัตว์ทั้งเป็นจนถึงแก่ความตาย, โยนสัตว์เข้าไปในกองไฟ, เผาบ้านเมืองให้สัตว์อันอยู่ในบ้านเมืองตาย, เผาโบสถ์วิหารหรือศาลาการเปรียญ ฯลฯบาปกรรมเหล่านี้เป็นต้น ส่งผลให้เขาต้องไปตกนรกในตาปนรก

 
จบตอนที่ ๖

ผู้เขียน : นวพรรณ ภัทรมูล

คำสำคัญ : จารึกเรื่องนิรยกถา จารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ จารึกวัดโพธิ์ นรกในจารึก

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170