เนื้อหาแบ่งตามประเภท :

ทั้งหมด : 806 ระเบียน

View |

1. รหัส : HM-1-16-95

ชาวเขาในภาคเหนือ

| ชายชาวม้งขาวถ่ายภาพร่วมกับลูกชายของเขาทั้งสองคน | สไลด์

2. รหัส : HM-1-16-94

ชาวเขาในภาคเหนือ

| จ.ตาก ชาวม้งขาวกำลังช่วยกันคั้นน้ำอ้อยโดยใช้เครื่องหีบอ้อย | สไลด์

3. รหัส : HM-1-1-1

ชาวเขาในภาคเหนือ

| แผนที่เอเชียตะวันออก | สไลด์

4. รหัส : HM-1-1-2

ชาวเขาในภาคเหนือ

| แผนที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | สไลด์

5. รหัส : HM-1-1-3

ชาวเขาในภาคเหนือ

| แผนที่เอเชียใต้ | สไลด์

6. รหัส : HM-1-1-4

ชาวเขาในภาคเหนือ

| แผนที่อาณาจักรจีนสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันตก | สไลด์

7. รหัส : HM-1-1-5

ชาวเขาในภาคเหนือ

| แผนที่อาณาจักรจีนสมัยราชวงศ์ฉิน | สไลด์

8. รหัส : HM-1-1-6

ชาวเขาในภาคเหนือ

| แผนที่อาณาจักรจีนยุคราชวงศ์ใต้ และอาณาจักรเว่ย | สไลด์

9. รหัส : HM-1-1-7

ชาวเขาในภาคเหนือ

| แผนที่อาณาจักรจีนสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันออก | สไลด์

10. รหัส : HM-1-1-8

ชาวเขาในภาคเหนือ

| แผนที่อาณาจักรจีนสมัยราชวงศ์ถัง | สไลด์