จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๒๑

จารึก

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๒๑ ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:19:39

ชื่อจารึก

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๒๑

อักษรที่มีในจารึก

ไทยอยุธยา

ศักราช

พุทธศักราช ๒๒๒๙

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน ๑ หน้า มี ๑๔ บรรทัด

ผู้อ่าน

ก่องแก้ว วีระประจักษ์ (พ.ศ. ๒๕๒๘)

ผู้ปริวรรต

ก่องแก้ว วีระประจักษ์ (พ.ศ. ๒๕๒๘)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. ก่องแก้ว วีระประจักษ์ : สัพทน = สัปทน คือ ร่มผ้าขนาดใหญ่ มีด้ามยาว
๒. ก่องแก้ว วีระประจักษ์ : เครื่องต้ม หมายถึง อาหารที่ทำให้สุกด้วยการใส่น้ำและตั้งไฟ
๓. ก่องแก้ว วีระประจักษ์ : ชุมพา/ชมพา คือ สัตว์สี่เท้าชนิดหนึ่ง ขนยาวคล้ายแกะ
๔. ก่องแก้ว วีระประจักษ์ : ปัง = ขนมปัง มาจากภาษาฝรั่งเศส un pain
๕. ก่องแก้ว วีระประจักษ์ : เครื่องปิ้ง หมายถึง อาหารที่ทำให้สุกด้วยการวางบนเปลวไฟ
๖. ก่องแก้ว วีระประจักษ์ : เครื่องคั่ว หมายถึง อาหารทที่ทำให้สุกด้วยการใส่ลงในกระทะ ตั้งไฟให้ร้อนแล้วคนไปจนสุก หรือเกรียม

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170