จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๑

จารึก

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๑ ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:19:34

ชื่อจารึก

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๑

อักษรที่มีในจารึก

ไทยอยุธยา

ศักราช

พุทธศักราช ๒๒๒๙

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน ๑ หน้า มี ๑๔ บรรทัด

ผู้อ่าน

ก่องแก้ว วีระประจักษ์ (พ.ศ. ๒๕๒๘)

ผู้ปริวรรต

ก่องแก้ว วีระประจักษ์ (พ.ศ. ๒๕๒๘)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. ก่องแก้ว วีระประจักษ์ : อัตโน หมายถึง ข้าพเจ้า, ฉัน
๒. ก่องแก้ว วีระประจักษ์ : ฝีดาวู คือ เจ้าหน้าที่ พนักงานประจำเรือ ลูกเรือ หรือกลาสี
๓. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : กำปั่น คือเรือเดินทะเลขนาดใหญ่ หัวเรือเรียวแหลม ท้ายมน
๔. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : จตุพร ศิริสัมพันธ์ ได้อธิบายว่า มูสู มาจากภาษาฝรั่งเศสคำว่า เมอร์ซิเออร์ (Monsieur) ใช้นำหน้าชื่อผู้ชายเป็นสรรพนามบุรุษที่ ๒ และ ๓ โดยใช้นำหน้าคำนามชื่อบุคคลที่ทับศัพท์มาจากภาษาฝรั่งเศส (ดูรายละเอียดได้ใน วิทยานิพนธ์ เรื่อง สรรพนามในบันทึกและจดหมายของโกษาปาน : การศึกษาตามแนวภาษาศาสตร์เชิงสังคม)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170