จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกอาฏานาฏิยสูตร

จารึก

จารึกอาฏานาฏิยสูตร ด้านที่ 1

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2564 เวลา 16:37:32

ชื่อจารึก

จารึกอาฏานาฏิยสูตร

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

อย. 27 จารึกอาตานาติยสูตร์, หลักที่ 203 จารึกบนหินอ่อน แผ่นที่ 1

อักษรที่มีในจารึก

ขอมธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

ไม่ปรากฏศักราช

ภาษา

บาลี

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 1 ด้าน มี 7 บรรทัด

ผู้อ่าน

ประสาร บุญประคอง (พ.ศ. 2521)

ผู้แปล

ประสาร บุญประคอง (พ.ศ. 2521)

ผู้ตรวจ

คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2521)

เชิงอรรถอธิบาย

1. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : วิปัสสี เป็นอดีตพุทธในสารกัลป์ โพธิสัตว์คู่บารมีคือ พญานาคอตุละ ต้นโพธิ์ประจำพระองค์ชื่อ ปาฏลี
2. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : สิขี เป็นอดีตพุทธในมัณฑกัลป์ โพธิสัตว์คู่บารมีคือ อรินทมะ (นักรบ) ต้นโพธิ์ประจำพระองค์ชื่อ ปุณฑริกะ
3. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : เวสสภู เป็นอดีตพุทธในมัณฑกัลป์ โพธิสัตว์คู่บารมีคือ สิทัสสนะ (นักรบ) ต้นโพธิ์ประจำพระองค์ชื่อ มหาสาละ
4. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : กกุสันธะ เป็นอดีตพุทธในภัทรกัลป์ โพธิสัตว์คู่บารมีคือ เขมะ (นักรบ) ต้นโพธิ์ประจำพระองค์ชื่อ สิรีสะ
5. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : โกนาคมนะ เป็นอดีตพุทธในภัทรกัลป์ โพธิสัตว์คู่บารมีคือ ปัพพตะ (นักรบ) ต้นโพธิ์ประจำพระองค์ชื่อ อุทุมพร
6. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : กัสสปะ เป็นอดีตพุทธในภัทรกัลป์ โพธิสัตว์คู่บารมีคือ พราหมณ์หนุ่มโชติปละ ต้นโพธิ์ประจำพระองค์ชื่อ นิโครธ
7. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : อังคีรส คือ โคตมะ ซึ่งเป็น พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน ในภัทรกัลป์ ต้นโพธิ์ประจำพระองค์ชื่อ อัสสัตถะ
8. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : จรณะ ในทางพุทธศาสนา หมายถึง ข้อปฏิบัติเป็นเครื่องบรรลุวิชชา

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170