จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ 11

จารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ 11 ด้านที่ 1

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 เวลา 16:23:20

ชื่อจารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ 11

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกฐานพระพุทธรูป วัดนาราบ 14 (นน. 2065) จ.ศ. 1265 (พ.ศ. 2446)

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศักราช 2446

ภาษา

บาลี, ไทย

ด้าน/บรรทัด

มีอักษรจารึก 6 บรรทัด ที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป

ผู้อ่าน

ยุทธพร นาคสุข (พ.ศ. 2551)

ผู้ปริวรรต

ยุทธพร นาคสุข (พ.ศ. 2551)

ผู้ตรวจ

กรรณิการ์ วิมลเกษม  (พ.ศ. 2551)

เชิงอรรถอธิบาย

1. ยุทธพร นาคสุข (2551) : ในบรรทัดที่ 6 มีการจารึกตัวอักษร <ช> เกินมา จึงมีการทำเครื่องหมายกากบาทขีดฆ่าที่ตัวอักษรดังกล่าว

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170