1. รหัส : RS-1-2-3-001

การขุดค้นแหล่งโบราณคดีเพิงผาบ้านไร่ พื้นที่ที่ 1 หลุม S2E12 แสดงพื้นผิวของชั้นดินสมมติระดับพื้นผิว

| พ.ศ. 2544 |

การขุดค้นแหล่งโบราณคดีเพิงผาบ้านไร่ พื้นที่ที่ 1 หลุม S2E12 แสดงพื้นผิวของชั้นดินสมมติระดับพื้นผิว

| ภาพถ่าย

2. รหัส : RS-1-2-3-002

การขุดค้นแหล่งโบราณคดีเพิงผาบ้านไร่ พื้นที่ที่ 1 หลุม S2E12 แสดงพื้นผิวของชั้นดินสมมติระดับพื้นผิว

| พ.ศ. 2544 |

การขุดค้นแหล่งโบราณคดีเพิงผาบ้านไร่ พื้นที่ที่ 1 หลุม S2E12 แสดงพื้นผิวของชั้นดินสมมติระดับพื้นผิว

| ภาพถ่าย

3. รหัส : RS-1-2-3-003

การขุดค้นแหล่งโบราณคดีเพิงผาบ้านไร่ พื้นที่ที่ 1 หลุม S2E12 แสดงพื้นผิวของชั้นดินสมมติระดับพื้นผิว เมื่อนำโลงที่วางอยู่ประกบกับโลงทางด้านขวามือ

| พ.ศ. 2544 |

การขุดค้นแหล่งโบราณคดีเพิงผาบ้านไร่ พื้นที่ที่ 1 หลุม S2E12 แสดงพื้นผิวของชั้นดินสมมติระดับพื้นผิว เมื่อนำโลงที่วางอยู่ประกบกับโลงทางด้านขวามือ

| ภาพถ่าย

4. รหัส : RS-1-2-3-004

การขุดค้นแหล่งโบราณคดีเพิงผาบ้านไร่ พื้นที่ที่ 1 หลุม S2E12 แสดงพื้นผิวของชั้นดินสมมติระดับพื้นผิว ตำแหน่งเดิมที่โลงวางอยู่

| พ.ศ. 2544 |

การขุดค้นแหล่งโบราณคดีเพิงผาบ้านไร่ พื้นที่ที่ 1 หลุม S2E12 แสดงพื้นผิวของชั้นดินสมมติระดับพื้นผิว ตำแหน่งเดิมที่โลงวางอยู่

| ภาพถ่าย

5. รหัส : RS-1-2-3-005

การขุดค้นแหล่งโบราณคดีเพิงผาบ้านไร่ พื้นที่ที่ 1 หลุม S2E12 แสดงพื้นผิวของชั้นดินสมมติระดับพื้นผิว

| พ.ศ. 2544 |

การขุดค้นแหล่งโบราณคดีเพิงผาบ้านไร่ พื้นที่ที่ 1 หลุม S2E12 แสดงพื้นผิวของชั้นดินสมมติระดับพื้นผิว

| ภาพถ่าย

6. รหัส : RS-1-2-3-006

การขุดค้นแหล่งโบราณคดีเพิงผาบ้านไร่ พื้นที่ที่ 1 หลุม S2E12 กริด SWQ2 และ SWQ4 แสดงร่องรอยผิดวิสัยที่ 1 ชั้นดินสมมติระดับ 244 cm.dt

| พ.ศ. 2544 |

การขุดค้นแหล่งโบราณคดีเพิงผาบ้านไร่ พื้นที่ที่ 1 หลุม S2E12 กริด SWQ2 และ SWQ4 แสดงร่องรอยผิดวิสัยที่ 1 ชั้นดินสมมติระดับ 244 cm.dt

| ภาพถ่าย

7. รหัส : RS-1-2-3-007

การขุดค้นแหล่งโบราณคดีเพิงผาบ้านไร่ พื้นที่ที่ 1 หลุม S2E12 กริด SWQ2 และ SWQ4 แสดงร่องรอยผิดวิสัยที่ 1 ชั้นดินสมมติระดับ 244 cm.dt

| พ.ศ. 2544 |

การขุดค้นแหล่งโบราณคดีเพิงผาบ้านไร่ พื้นที่ที่ 1 หลุม S2E12 กริด SWQ2 และ SWQ4 แสดงร่องรอยผิดวิสัยที่ 1 ชั้นดินสมมติระดับ 244 cm.dt

| ภาพถ่าย

8. รหัส : RS-1-2-3-008

การขุดค้นแหล่งโบราณคดีเพิงผาบ้านไร่ พื้นที่ที่ 1 หลุม S2E12 กริด NEQ3 และ NEQ4 แสดงร่องรอยผิดวิสัยที่ 1 ชั้นดินสมมติระดับ 244 cm.dt

| พ.ศ. 2544 |

การขุดค้นแหล่งโบราณคดีเพิงผาบ้านไร่ พื้นที่ที่ 1 หลุม S2E12 กริด NEQ3 และ NEQ4 แสดงร่องรอยผิดวิสัยที่ 1 ชั้นดินสมมติระดับ 244 cm.dt

| ภาพถ่าย

9. รหัส : RS-1-2-3-009

การขุดค้นแหล่งโบราณคดีเพิงผาบ้านไร่ พื้นที่ที่ 1 หลุม S2E12 กริด NEQ3 และ NEQ4 แสดงร่องรอยผิดวิสัยที่ 1 ชั้นดินสมมติระดับ 244 cm.dt

| พ.ศ. 2544 |

การขุดค้นแหล่งโบราณคดีเพิงผาบ้านไร่ พื้นที่ที่ 1 หลุม S2E12 กริด NEQ3 และ NEQ4 แสดงร่องรอยผิดวิสัยที่ 1 ชั้นดินสมมติระดับ 244 cm.dt

| ภาพถ่าย

10. รหัส : RS-1-2-3-010

การขุดค้นแหล่งโบราณคดีเพิงผาบ้านไร่ พื้นที่ที่ 1 หลุม S2E12 แสดงขอบเขตร่องรอยผิดวิสัยที่ 1

| พ.ศ. 2544 |

การขุดค้นแหล่งโบราณคดีเพิงผาบ้านไร่ พื้นที่ที่ 1 หลุม S2E12 แสดงขอบเขตร่องรอยผิดวิสัยที่ 1

| ภาพถ่าย