เนื้อหาแบ่งตามประเภท :

ทั้งหมด : 841 ระเบียน

View |

1. รหัส : SS-1-1-1

หนองคาย

| พ.ศ. 2533 | รูปปั้นในวัดแห่งหนึ่ง จ.หนองคาย ประทับใจกับการสื่อสารคติธรรมมาก | สไลด์

2. รหัส : SS-1-1-2

หนองคาย

| พ.ศ. 2533 | รูปหมู่กับคณะเดินทาง | สไลด์

3. รหัส : SS-1-1-3

หนองคาย

| พ.ศ. 2533 | รูปปั้นคติธรรม | สไลด์

4. รหัส : SS-1-1-4

หนองคาย

| พ.ศ. 2533 | ทุ่งนา ในจ.หนองคาย ถ่ายด้วยความสนใจในชีวิตชาวนา | สไลด์

5. รหัส : SS-1-1-5

หนองคาย

| พ.ศ. 2533 | ทุ่งนาในจ.หนองคาย | สไลด์

6. รหัส : SS-1-1-6

หนองคาย

| พ.ศ. 2533 | สภาพถนนลูกรัง | สไลด์

7. รหัส : SS-1-1-7

หนองคาย

| พ.ศ. 2533 | กองข้าวเปลือก ชาวนามักกองข้าวเปลือกตากแดดเพื่อไล่ความชื้นก่อนขาย | สไลด์

8. รหัส : SS-1-1-8

ขอนแก่น

| พ.ศ. 2529 | ภาพพระนอนในถ้ำที่สร้างตามคติความเชื่อเดิมเกี่ยวกับศาสนาพุทธ | สไลด์

9. รหัส : SS-1-1-9

ขอนแก่น

| พ.ศ. 2529 | ชุดชาติพันธุ์ไท-ลาวในงานพิธีกรรม | สไลด์

10. รหัส : SS-1-1-10

ขอนแก่น

| พ.ศ. 2529 | ไหปั้นมือ ชุมชนที่ไปมีทักษะสูงในการปั้นไห ไหสามารถนำไปใช้ได้หลายกรณี ทั้งใส่น้ำและปลาร้า | สไลด์