เนื้อหาแบ่งตามประเภท :

ทั้งหมด : 2,082 ระเบียน

View |

1. รหัส : CW-1-1-001

การศึกษาผ้าแพรวา อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์

| พ.ศ. 2530 | การติดธงแห่ทำบุญ | สไลด์

2. รหัส : CW-1-1-002

การศึกษาผ้าแพรวา อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์

| พ.ศ. 2530 | กลุ่มหญิงสูงวัยในหมู่บ้าน และลักษณะการใช้ผ้าเบี่ยง | สไลด์

3. รหัส : CW-1-1-003

การศึกษาผ้าแพรวา อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์

| พ.ศ. 2530 | ผ้าแพรวามาจากคำ 2 คำ แพร แปลว่า ผ้า และ วา หมายถึงความยาว | สไลด์

4. รหัส : CW-1-1-004

การศึกษาผ้าแพรวา อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์

| พ.ศ. 2530 | การทำบุญทอดผ้าป่า | สไลด์

6. รหัส : CW-1-1-006

การศึกษาผ้าแพรวา อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์

| พ.ศ. 2530 | การมัดย้อมเพื่อสร้างลายผ้า เป็นการสร้างลวดลายในแนวดิ่ง | สไลด์

7. รหัส : CW-1-1-007

การศึกษาผ้าแพรวา อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์

| พ.ศ. 2530 | การทำบุญทอดผ้าป่า | สไลด์

8. รหัส : CW-1-1-008

การศึกษาผ้าแพรวา อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์

| พ.ศ. 2530 | การทำบุญทอดผ้าป่า | สไลด์

9. รหัส : CW-1-1-009

การศึกษาผ้าแพรวา อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์

| พ.ศ. 2530 | การทำบุญทอดผ้าป่า | สไลด์

10. รหัส : CW-1-1-010

การศึกษาผ้าแพรวา อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

| พ.ศ. 2530 | การทำใบเสมา | สไลด์