เนื้อหาแบ่งตามประเภท :

ทั้งหมด : 144 ระเบียน

View |

1. รหัส : CN-1-1-1

แม่ชีหนู ปิลานนท์

| พ.ศ. 2522 | สัมภาษณ์แม่ชีหนู ปิลานนท์ อายุ 68 ปี หมู่บ้านศาลาแดง ต.สามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี | แถบบันทึกเสียง

2. รหัส : CN-1-1-2

ตาพรหม แกล้วกสิกรรม

| พ.ศ. 2522 | สัมภาษณ์ตาพรหม แกล้วกสิกรรม อายุ 97 ปี หมู่ที่ 6 อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ | แถบบันทึกเสียง

3. รหัส : CN-1-1-3

ขุนวิวรณ์สุขวิทยา, นายอุดม จิตราธร

| พ.ศ. 2522 | สัมภาษณ์ขุนวิวรณ์สุขวิทยา อายุ 80 ปี 4 ถ.สุชาดา อ.เมือง จ.นครสวรรค์ และนายอุดม จิตราธร อายุ 60 ปี 196 แควใหญ่ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (ห่วง โลหะวาณชย์) | แถบบันทึกเสียง

4. รหัส : CN-1-1-4

นายนิคม สุพรรณไพบูลย์

| พ.ศ. 2522 | สัมภาษณ์นายนิคม สุพรรณไพบูลย์ อายุ 70 ปี 4 ม.6 อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ | แถบบันทึกเสียง

5. รหัส : CN-1-1-5

มหารถ

| พ.ศ. 2522 | สัมภาษณ์มหารถ 156 ม.3 อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ | แถบบันทึกเสียง

6. รหัส : CN-1-1-6

คุณย่าละม้าย พุกเทียม คุณปู่เปลื้อง พุกเทียม

| พ.ศ. 2522 | สัมภาษณ์คุณย่าละม้าย คุณปู่เปลื้อง พุกเทียม 90 ต.หนองเต๋า อ.เถ้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ | แถบบันทึกเสียง

7. รหัส : CN-1-1-7

นายต้นโพธิ์

| พ.ศ. 2524 | สัมภาษณ์นายต้นโพธิ์ อยุธยา อายุ 56 ปี | แถบบันทึกเสียง

8. รหัส : CN-1-1-8

นายต้นโพธิ์ นายทองดี เจโศวัฒน์ นางพิม รักประยูร

| พ.ศ. 2524 | สัมภาษณ์นายต้นโพธิ์ อายุ 56 ปี นายทองดี เจโศวัฒน์ และนางพิม รักประยูร ม.6 ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง จ.อยุธยา | แถบบันทึกเสียง

9. รหัส : CN-1-1-9

นายพรหม คุ้มฮะ

| พ.ศ. 2525 | สัมภาษณ์นายพรหม คุ้มฮะ อายุ 66 ปี 11 ม.2 ต.ดอนคลัง อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี | แถบบันทึกเสียง

10. รหัส : CN-1-1-10

นายพรหม คุ้มฮะ

| พ.ศ. 2525 | สัมภาษณ์นายพรหม คุ้มฮะ อายุ 66 ปี 11 ม.2 ต.ดอนคลัง อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี | แถบบันทึกเสียง