เนื้อหาแบ่งตามประเภท :

ทั้งหมด : 217 ระเบียน

View |

1. รหัส : CP-1-1-1

ลักษณะทางกายภาพของชุมชนหนองปรง ต.หนองปรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

| พ.ศ. 2532 | ลักษณะทางกายภาพชุมชน ทางด้านภูเขา-เป็นเขากระทิงซึ่งจะมองเห็นทางฝั่งขวาของถนนเพชรเกษมบนเส้นทางไปจังหวัดเพชรบุรีจากกรุงเทพฯ | สไลด์

2. รหัส : CP-1-1-2

ลักษณะทางกายภาพของชุมชนหนองปรง ต.หนองปรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี   

| พ.ศ. 2532 | ภาพคลองชลประทาน (ราชบุรีฝั่งขวา) ซึ่งหล่อเลี้ยงการทำนาของชุมชน | สไลด์

3. รหัส : CP-1-1-3                 

ลักษณะทางกายภาพของชุมชนหนองปรง ต.หนองปรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี   

| พ.ศ. 2532 | ป่าละเมาะใกล้ภูเขาซึ่งชาวบ้านนิยมไปหาอาหาร เช่น ดอกกระเจียว ไข่มดแดง แมงดานา และพืชผักอื่นๆ | สไลด์

4. รหัส : CP-1-1-4                 

ลักษณะทางกายภาพของชุมชนหนองปรง ต.หนองปรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี   

| พ.ศ. 2532 | ป่าละเมาะใกล้ภูเขาซึ่งชาวบ้านนิยมไปหาอาหาร เช่น ดอกกระเจียว ไข่มดแดง แมงดานา และพืชผักอื่นๆ | สไลด์

5. รหัส : CP-1-1-5                 

ลักษณะทางกายภาพของชุมชนหนองปรง ต.หนองปรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี   

| พ.ศ. 2532 | ลักษณะบ้านดั้งเดิมแบบไทดำแต่ปัจจุบันนี้ไม่ได้ปลูกแบบนี้แล้ว สร้างไว้เพื่อให้ลูกหลานได้ดูภาพบ้านเรือนเป็นอย่างไร | สไลด์