เนื้อหาแบ่งตามประเภท :

ทั้งหมด : 1,031 ระเบียน

View |

1. รหัส : SP-1-1-6

งานวิจัยภาคสนาม ประเทศลาว

| ชาวบ้านไทลื้อกำลังช่วยกันปรับปรุงถนนในหมู่บ้านนาคำ เมืองสิง | ภาพถ่าย

2. รหัส : SP-1-1-7

งานวิจัยภาคสนาม ประเทศลาว

| ชาวบ้านไทลื้อกำลังช่วยกันปรับปรุงถนนในหมู่บ้านนาคำ เมืองสิง | ภาพถ่าย

3. รหัส : SP-1-1-8

งานวิจัยภาคสนาม ประเทศลาว

| ผู้หญิงก็เข้ามามีส่วนร่วมในการใช้แรงงานพัฒนาหมู่บ้านนาคำ เมืองสิง | ภาพถ่าย

4. รหัส : SP-1-1-3

งานวิจัยภาคสนาม ประเทศลาว

| สามเณรไทลื้อที่ วัดนาคำ บ้านนาคำ เมืองสิง (เด็กผู้ชายไทลื้อ นิยมบวชเรียนในพุทธศาสนากันมาก) | ภาพถ่าย

5. รหัส : SP-1-1-4

งานวิจัยภาคสนาม ประเทศลาว

| สามเณรไทลื้อ ที่วัดนาคำ บ้านนาคำ เมืองสิง (เด็กผู้ชายไทลื้อ นิยมบวชเรียนในพุทธศาสนากันมาก) | ภาพถ่าย

6. รหัส : SP-1-1-5

งานวิจัยภาคสนาม ประเทศลาว

| ชาวบ้านไทลื้อกำลังช่วยกันขยายถนนในหมู่บ้านนาคำ เมืองสิง | ภาพถ่าย

7. รหัส : SP-1-1-1

งานวิจัยภาคสนาม ประเทศลาว

| ผู้ชายเจ้าของร้านขายของเก่าริมถนนในเมืองหลวงน้ำทา | ภาพถ่าย

8. รหัส : SP-1-1-2

งานวิจัยภาคสนาม ประเทศลาว

| ครอบครัวไทลื้อในหมู่บ้านน้ำทุ่ง แขวงหลวงน้ำทา ประเทศลาว | ภาพถ่าย

9. รหัส : SP-1-1-9

งานวิจัยภาคสนาม ประเทศลาว

| ทุ่งนาระหว่างหุบเขา บริเวณเมืองสิง | ภาพถ่าย

10. รหัส : SP-1-1-10

งานวิจัยภาคสนาม ประเทศลาว

| หญิงไทดำแสดงเสื้อฮี (ยาว) ใช้ในพิธีกรรมของชาวไทดำในลาวและเวียดนาม (หลวงน้ำทามีหมู่บ้านไทดำหลายแห่ง ส่วนใหญ่อพยพข้ามดินแดนจากเวียดนามเข้ามาอาศัยในลาว) | ภาพถ่าย