1. รหัส : CY-1-1-1

บันทึกประจำวัน ในช่วงระหว่างการเดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศกัมพูชา เวียดนาม อินเดีย อิตาลี ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ และเบลเยียม

| บันทึกประจำวัน ในช่วงระหว่างการเดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศกัมพูชา เวียดนาม อินเดีย อิตาลี ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ และเบลเยียม | สมุดบันทึก

2. รหัส : CY-1-1-2

สมุดบันทึกระหว่างศึกษาดูงานต่างประเทศ

| สมุดบันทึกในช่วงระหว่างการศึกษาดูงานต่างประเทศ โดยมีหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 1) การสงวนรักษาวัตถุทางวัฒนธรรม 2) A report on the conservation, preservation and restoration of cultural objects in UK, India, France, Thailand and Indo-China 3) Indian prehistory 4) ร่างจดหมายถึงคุณสนิท (?) เรื่องการเตรียมตัวไปดูงานต่างประเทศ 5) สิ่งที่ผู้ไปดูงานควรทราบ | สมุดบันทึก

3. รหัส : CY-1-1-3

บันทึกประจำวัน ในช่วงระหว่างการออกสำรวจภาคสนามที่ จ.จันทบุรี

| บันทึกประจำวัน ในช่วงระหว่างการออกสำรวจภาคสนามที่ จ.จันทบุรี และการออกเดินทางสำรวจตามเส้นทาง จ.สุโขทัย-จ.ตาก จ.ตาก-อ.เถิน อ.เถิน-จ.ลำปาง จ.ลำปาง-อ.แม่จัน และ อ.แม่จัน-อ.เชียงแสน | สมุดบันทึก

4. รหัส : CY-1-1-4

บันทึกเรื่องเครื่องแต่งกาย อาวุธ และธงของทหารไทยโบราณ ตั้งแต่สมัยน่านเจ้า-รัตนโกสินทร์

| บันทึกเรื่องเครื่องแต่งกาย อาวุธ และธงของทหารไทยโบราณ ตั้งแต่สมัยน่านเจ้า-รัตนโกสินทร์ | สมุดบันทึก

5. รหัส : CY-1-2-1

บันทึกชื่อ-ที่อยู่

| บันทึกชื่อ-ที่อยู่ | สมุดบันทึก

6. รหัส : CY-1-2-2

บรรณานุกรมหนังสือตีพิมพ์ในช่วงระหว่างปี 2507-2518

| พ.ศ. 2507 | บรรณานุกรมหนังสือตีพิมพ์ในช่วงระหว่างปี 2507-2518 | สมุดบันทึก

7. รหัส : CY-1-2-3

ข่าวการพบเรือค้าสังคโลก

| พ.ศ. 2507 | ข่าวการพบเรือค้าสังคโลก | สมุดบันทึก

8. รหัส : CY-1-2-4

บันทึกประจำวันในช่วงระหว่างการขุดค้นที่ จ.กาญจนบุรี

| พ.ศ. 2507 | บันทึกประจำวันในช่วงระหว่างการขุดค้นที่ จ.กาญจนบุรี ปี 2507 | สมุดบันทึก

9. รหัส : CY-1-2-5

ทะเบียนโบราณวัตถุจากการขุดค้นที่ จ.กาญจนบุรี

| พ.ศ. 2507 | ทะเบียนโบราณวัตถุจากการขุดค้นที่ จ.กาญจนบุรี ปี 2507 | สมุดบันทึก

10. รหัส : CY-1-2-6

ทะเบียนโบราณวัตถุจากการขุดค้นปี 2507 (กาญจนบุรี)

| พ.ศ. 2507 | ทะเบียนโบราณวัตถุจากการขุดค้นปี 2507 (กาญจนบุรี) | สมุดบันทึก