1. รหัส : MM-1-11-2

การมัดขวัญแม่และลูก

| อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับทำพิธีมัดขวัญ ขั้นตอนต่างๆของพิธีมัดขวัญสำหรับแม่และลูกที่เกิดมา การให้พร เมื่อเสร็จพิธีมีการรับประทานอาหารร่วมกัน | บัตรบันทึกแบบเจาะ

2. รหัส : MM-1-11-3

การขอลูกจากสิ่งเหนือธรรมชาติ

| ชาวบ้านนิยมไปขอลูกที่วัดพระนั่งดิน โดยใช้ไม้เสียงทายทำนายว่าจะได้ตามที่ต้องการหรือไม่ | บัตรบันทึกแบบเจาะ

3. รหัส : MM-1-11-4

การคลอด

| การคลอดของชาวบ้าน ขั้นตอนในการทำคลอด การดูแลแม่และเด็กแรกคลอด พิธีกรรมหลังคลอด ข้อห้ามบางประการและข้อปฏิบัติของแม่ การคลอดลูกในท่านั่ง เด็กแรกคลอดจะถูกวางไว้บนกระด้ง 3 วัน เพื่อนบ้านจะมาช่วยทำงานและดูแลเด็กให้จนกว่าแม่จะสามารถทำได้เอง การมัดขวัญ | บัตรบันทึกแบบเจาะ

4. รหัส : MM-1-11-5

การเกิด (เด็กคลอดยาก)

| การคลอดลูกมีบางรายที่คลอดยาก ต้องตามหมอพื้นบ้าน หมอเป่า(คาถา)หรือหมอแผนปัจจุบันมาช่วย การฝังรก การดูแลแม่และเด็กหลังคลอด อาหารสำหรับแม่หลังคลอด | บัตรบันทึกแบบเจาะ

5. รหัส : MM-1-11-6

การอยู่ไฟ (กำเดือน)

| ระยะเวลาการอยู่ไฟของแม่หลังคลอด กำหนดตามเพศของลูกที่เกิด ลูกชายอยู่ไฟ 29 วัน ลูกสาวอยู่ไฟ 30 วัน รายการอาหารที่ต้องห้ามสำหรับแม่หลังคลอดรับประทานในเดือนแรก | บัตรบันทึกแบบเจาะ

6. รหัส : MM-1-11-7

การออกเดือนหลังคลอด

| ขั้นตอนของพิธีการออกเดือนของแม่หลังคลอด การเตรียมของไหว้ หมอพื้นบ้าน(ธรรมชัย)จะเป็นคนทำพิธี | บัตรบันทึกแบบเจาะ

7. รหัส : MM-1-11-8

พัฒนาการและการดูแลเด็ก

| พฤติกรรมและกิจกรรมต่างๆของทารกและผู้ที่ดูแลทารก เช่น การป้อนอาหาร การอาบน้ำ การนอนและพัฒนาการด้านต่างๆ อาหารสำหรับเด็ก | บัตรบันทึกแบบเจาะ

8. รหัส : MM-1-11-9

การฝึกฝนเด็ก

| การฝึกฝนให้เด็กอยู่ในระเบียบ ให้พึ่งพาตนเองได้ การฝึกให้ทำงานหรือช่วยงานของครอบครัว แบ่งงานตามเพศของเด็ก เช่นเด็กหญิงช่วยงานบ้าน เด็กชายเป็นแรงงานในการเกษตร ลักษณะความยากง่ายและปริมาณงานจะขึ้นอยู่กับอายุของเด็ก | บัตรบันทึกแบบเจาะ

9. รหัส : MM-1-11-10

การฝึกให้เด็กทำงานที่ยากขึ้น

| เมื่อเด็กมีอายุมากขึ้นจะถูกฝึกให้ทำงานที่ยากขึ้น โดยดูแบบอย่างจากพี่ชายหรือพี่สาว คนที่ไม่ทำงานหนักหญิงสาวจะไม่มารักใคร่ชอบพอ และพ่อแม่จะห้ามไม่ให้แต่งงาน | บัตรบันทึกแบบเจาะ

10. รหัส : MM-1-11-11

การเล่นของเด็ก

| เด็กจะเล่นกันโดยเลียนแบบจากการทำงานของผู้ใหญ่ เช่นการปลูกต้นไม้ ทำสวน ดื่มเหล้า เล่นเป็นพระ ของเล่นที่นำมาเล่นก็จะเป็นวัสดุที่หาได้ตามธรรมชาติเช่น เม็ดมะขาม ไม้ไผ่ เป็นต้น | บัตรบันทึกแบบเจาะ