1. รหัส : OKH-1-1-1-001

หมู่บ้านดอยล้าน จังหวัดเชียงราย

| พ.ศ. 2525 | คุณครูจีนฮ่อในหมู่บ้านดอยล้าน | สไลด์

2. รหัส : OKH-1-1-1-002

หมู่บ้านดอยล้าน จังหวัดเชียงราย

| พ.ศ. 2525 | ผู้หญิงลีซูสูงอายุรับประทานอาหารแบบดั้งเดิมกับชาวต่างชาติ | สไลด์

3. รหัส : OKH-1-1-1-003

หมู่บ้านดอยล้าน จังหวัดเชียงราย

| พ.ศ. 2525 | บ้านพักของคุณโอโตเม่ ไกล์น กับสุนัขตัวโปรด 'นัฟสุ' | สไลด์

4. รหัส : OKH-1-1-1-004

หมู่บ้านดอยล้าน จังหวัดเชียงราย

| พ.ศ. 2525 | คุณโอโตเม่ ไกล์น กับผู้หญิงชาวดอยล้าน | สไลด์

5. รหัส : OKH-1-1-1-005

หมู่บ้านดอยล้าน จังหวัดเชียงราย

| พ.ศ. 2525 | ผู้ชายลีซูสวมใส่เครื่องแต่งกายของผู้หญิงลีซูระหว่างพิธีเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ | สไลด์

6. รหัส : OKH-1-1-1-006

หมู่บ้านดอยล้าน จังหวัดเชียงราย

| พ.ศ. 2525 | ผู้ชายลีซูเตรียมอาหารให้กับคุณโอโตเม่ ไกล์น | สไลด์

7. รหัส : OKH-1-1-1-007

หมู่บ้านดอยล้าน จังหวัดเชียงราย

| พ.ศ. 2525 | คุณโอโตเม่ ไกล์น นั่งข้างสุนัขตัวโปรด 'นัฟสุ' ระหว่างที่ผู้หญิงชาวอาข่ามาเที่ยวหาที่บ้านของท่าน | สไลด์

8. รหัส : OKH-1-1-1-008

หมู่บ้านดอยล้าน จังหวัดเชียงราย

| พ.ศ. 2525 | คุณโอโตเม่ ไกล์น นั่งสนทนากับผู้ชายลีซู | สไลด์

9. รหัส : OKH-1-1-1-009

หมู่บ้านดอยล้าน จังหวัดเชียงราย

| พ.ศ. 2525 | คุณโอโตเม่ ไกล์น ณ ไร่ข้าวของชาวลีซู | สไลด์

10. รหัส : OKH-1-1-1-010

หมู่บ้านดอยล้าน จังหวัดเชียงราย

| พ.ศ. 2525 | เด็กหญิงลีซูแยกก้านตองกงสำหรับทำไม้กวาด | สไลด์