ศาลเจ้าแม่ทุ่งอินทรีย์

ศาลเจ้าแม่ทุ่งอินทรีย์

เผยแพร่เมื่อ: 6 สิงหาคม 2564 | 

ปรับปรุงแก้ไขเมื่อ: 17 กันยายน 2564

ที่ตั้งตามการปกครอง ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว
รายละเอียดศาสนสถานและศาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาลเจ้าแม่ทุ่งอินทรีย์ อยู่ริมคลองรางเชิงหวาย ต.หลักสาม ในชุมชนชาวมอญ แต่เดิมเป็นศาลเล็ก ๆ มีอายุเก่าแก่ประมาณ 100 ปี ปัจจุบันมีการปรับปรุงต่อเติมอาคารไม้หลังมุงกระเบื้องด้านหน้ายาวประมาณ 6 เมตร มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ ตัวศาลสร้างอยู่ตรงกลางเป็นอาคารแยกต่างหาก กว้างประมาณ 1 เมตร ภายในประดิษฐานแผ่นไม้เจว็ด รูปปั้นชายชรานุ่งขาวห่มขาว รูปปั้นผู้หญิง มีพวงมาลัยห้อยอยู่หน้าศาล
ประเภท ศาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้องถิ่น/เจ้าที่
ศาสนา วิญญาณนิยม
คำสำคัญ มอญ,มอญเจ็ดริ้ว
รูปแบบลิขสิทธิ์ อ้างอิงแหล่งที่มา ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า (CC-BY-NC)

บรรณานุกรม

รายงานวิจัย เรื่องชุมชนกับความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในอำเภอบ้านแพ้วและอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
ผู้แต่ง นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ
ปัณวัฒน์ ผ่องจิต
ชื่อหนังสือ/วารสาร รายงานวิจัย เรื่องชุมชนกับความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในอำเภอบ้านแพ้วและอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
สำนักพิมพ์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ปีที่พิมพ์ 2560

รูปภาพ