ศาลเจ้าแม่ตะเคียน วัดหนองพะอง

ศาลเจ้าแม่ตะเคียน วัดหนองพะอง

เผยแพร่เมื่อ: 16 สิงหาคม 2564 | 

ปรับปรุงแก้ไขเมื่อ: 16 สิงหาคม 2564

ที่ตั้งตามการปกครอง ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน
ละติจูด 13.673134
ลองจิจูด 100.322396
รายละเอียดศาสนสถานและศาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ศาลเจ้าแม่ตะเคียนทอง อยู่ในวัดหนองพะอง ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน ศาลตั้งอยู่ริมคลองภาษีเจริญ หรือมุมวัดด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ศาลกว้างประมาณ 1 เมตร สูงประมาณ 2 เมตร สร้างด้วยโครงเหล็ก ตั้งอยู่ใต้ใต้ไทรขนาดใหญ่ ภายในมีท่อนไม้ตะเคียน 3 ท่อน แต่ละท่อนจะผูกด้วยผ้าสี  ตุ๊กตานางกวัก มีตุ๊กตาพญานาควางอยู่ ชาวบ้านเล่าว่าในอดีตพบท่อนไม่ลอยมาตามคลองภาษีเจริญ จึงนำขึ้นมาไว้บนบกข้างๆวัดและสร้างศาลให้ คนต่างถิ่นที่เข้ามาในวัดจะมาขอหวย เมื่อถูกหวยก็จะนำของมาถวาย เช่น ชุดไทย

ที่มาของชื่อ "หนองพะอง" มาจากชื่อชุมชนที่เคยเป็น(หมู่)บ้านที่มีหนองและพะอง โดยทั่วไปแล้ว พะอง จะมีความหมายถึงการใช้สำหรับผูกพาดขึ้นต้นไม้ต่างบันได แต่ในที่นี้กลับใช้ขึ้นลงตลิ่งเพื่อลงไปตักน้ำมาใช้อุปโภคบริโภค แต่ปัจจุบันไม่มีหนองน้ำแล้ว น่าจะถูกถมไปนานแล้ว ชื่อ บ้านหนองพะอง ในแผนที่บ้านเขมร จังหวัดนครปฐม พิมพ์ที่กรมแผนที่ พ.ศ.2469 ปรากฏชื่อ “บ.หนองพะอง” และวัดหนองพะอง ตรงกับตำแหน่งชุมชนบ้านหนองพะอง ในปัจจุบัน

ประเภท ศาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้องถิ่น/เจ้าที่
ศาสนา วิญญาณนิยม
คำสำคัญ ไท
รูปแบบลิขสิทธิ์ อ้างอิงแหล่งที่มา ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า (CC-BY-NC)

บรรณานุกรม

รายงานวิจัย เรื่องชุมชนกับความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในอำเภอบ้านแพ้วและอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
ผู้แต่ง นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ
ปัณวัฒน์ ผ่องจิต
ชื่อหนังสือ/วารสาร รายงานวิจัย เรื่องชุมชนกับความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในอำเภอบ้านแพ้วและอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
ปีที่พิมพ์ 2560

รูปภาพ