ข่าวจารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
  • images

สำนักศิลปากรเชียงใหม่เผยภาพชุด “สำรวจเมืองลี้” นักโบราณคดีเดินหน้าศึกษาเพิ่มหลังพบหลักฐานสำคัญเพียบ

สำนักศิลปากรเชียงใหม่เผยภาพชุด “สำรวจเมืองลี้” นักโบราณคดีเดินหน้าศึกษาเพิ่มหลังพบหลักฐานสำคัญเพียบ

QR-code edit Share on Facebook
เวลาที่โพส

โพสต์เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 09:32:42

บทความโดย : ทีมงาน

เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม่ ได้เผยแพร่ข้อมูลและภาพชุดการลงพื้นที่สำรวจเมืองโบราณลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เพื่อจัดทำแผนงานศึกษาทางโบราณคดี อันจะนำมาสู่การสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการทางด้านประวัติศาสตร์ในพื้นที่ดังกล่าวให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ผลจากการสำรวจพื้นที่เมืองลี้โบราณ พบว่าสภาพเมืองลี้โบราณในปัจจุบัน เป็นเมืองที่มีการขุดคูน้ำคันดินล้อมรอบ ๓ ด้าน มีกำแพงดิน ๓ ชั้น คูน้ำ ๒ ชั้น ขนาดความกว้างยาวของเมืองโดยเฉลี่ย ๓๕๐x ๕๕๐ เมตร นอกจากนี้พื้นที่ทางด้านทิศตะวันออกของเมืองโบราณลี้ ยังพบแนวกำแพงก่ออิฐขนานไปกับแนวลำน้ำแม่แต๊ะ แสดงให้เห็นถึงพื้นที่การตั้งถิ่นฐานที่น่าจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่ นอกจากนี้จากการสำรวจพื้นที่ทางด้านเหนือสุดของเมืองยังพบร่องรอยกิจกรรมมนุษย์คล้ายเนินดินฝังศพอีกด้วย 
ในส่วนโบราณวัตถุที่พบในพื้นที่แหล่งจากการสัมภาษณ์และสำรวจพบว่าพื้นที่เมืองโบราณลี้พบโบราณวัตถุหลายยุคสมัย เช่น ขวานหินขัด ชิ้นส่วนเครื่องถ้วยจีนสมัยราชวงศ์หมิง ชิ้นส่วนภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาล้านนา และที่สำคัญพบหอยเบี้ย มากถึง ๒๒๘ ตัว มีลักษณะเป็นหอยเบี้ยปาดหลัง ถูกนำมาโปรยไว้ในชั้นดินกำแพงเมืองลี้ สันนิษฐานว่าจะใช้ในพิธีกรรมตอนก่อสร้างแนวกำแพงเมือง สำหรับหอยเบี้ย ในอดีตมีความสำคัญในฐานะเงินตราสื่อกลางการแลกเปลี่ยน แต่ก็พบในบริบทต่างๆเพิ่มเติมทั้งเครื่องประดับและพิธีกรรมความเชื่อ สำหรับหอยเบี้ยที่พบในพื้นที่ประเทศไทย สันนิษฐานว่าน่าจะนำเข้ามาจากมหาสมุทรอินเดีย การพบหอยเบี้ยในพื้นที่เมืองโบราณลี้จำนวนมากย่อมแสดงให้เห็นถึงการติดต่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างเมืองโบราณลี้กับชุมชนภายนอกอย่างชัดเจน 
สำหรับแนวทางการดำเนินงาน หน่วยงานดังกล่าวได้กำหนดไว้ในแผนงาน ได้แบ่งงานไว้ ๒ ลักษณะ คือ ๑.การขุดค้นทางโบราณคดีในพื้นที่เมืองโบราณลี้ เพื่อตอบคำถามลำดับพัฒนาการการใช้งานพื้นที่ของมนุษย์ในอดีต และ ๒.การขุดตรวจแนวกำแพงเมือง-คูเมืองลี้ เพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับพัฒนาการการสร้างเมือง ทั้งนี้สำนักศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม่ได้ทำคำขอเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๖๑ ต่อไป
 
 
 
 
ที่มา : มติชนออนไลน์  ๒ มีนาคม ๒๕๖๐

ผู้เขียน :

คำสำคัญ : เมืองลี้โบราณ กำแพงดินเมืองโบราณลี้ การสำรวจเมืองลี้โบราณ การขุดค้นเมืองลี้โบราณ โบราณวัตถุเมืองลี้

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170