จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-พระพุทธศาสนา-นิพพาน

จำนวน 8 รายการ

1. จารึกบนกรอบหน้าต่างวัดบรมนิวาส ห้องที่ ๑ อ่านต่อ >
2. จารึกบนกรอบประตูหน้าของพระอุโบสถวัดบรมนิวาส อ่านต่อ >
3. จารึกบนกรอบประตูหลังของพระอุโบสถวัดบรมนิวาส อ่านต่อ >
4. จารึกบนกรอบหน้าต่างวัดบรมนิวาส ห้องที่ ๒ อ่านต่อ >
5. จารึกบนกรอบหน้าต่างวัดบรมนิวาส ห้องที่ ๓ อ่านต่อ >
6. จารึกบนกรอบหน้าต่างวัดบรมนิวาส ห้องที่ ๗ อ่านต่อ >
7. จารึกบนกรอบหน้าต่างวัดบรมนิวาส ห้องที่ ๘ อ่านต่อ >
8. จารึกบนกรอบหน้าต่างวัดบรมนิวาส ห้องที่ ๙ อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170