จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

วัตถุ-จารึกบนหินอ่อน

จำนวน 477 รายการ

1. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ ๒ อ่านต่อ >
2. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ ๔ อ่านต่อ >
3. จารึกที่ฐานมณฑปพระคันธารราษฎร์ ๑ อ่านต่อ >
4. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๑ (กลบทธงนำริ้ว) อ่านต่อ >
5. จารึกเขาเต่า วัดประยูรวงศาวาส ๑ อ่านต่อ >
6. จารึกในพระวิหารพระนอนวัดป่าโมกข์ อ่านต่อ >
7. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๒ (กลบทหงษคาบพวงแก้ว) อ่านต่อ >
8. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๓ (กลบทดุริยางค์จำเรียง) อ่านต่อ >
9. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๔ (กลบทมยุราฟ้อนหาง) อ่านต่อ >
10. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๕ (กลบทรักร้อย) อ่านต่อ >
11. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๖ (กลบทสร้อยสน) อ่านต่อ >
12. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๗ (กลบทพยัฆค่ามห้วย) อ่านต่อ >
13. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๘ (กลบทกินรเกบบัว) อ่านต่อ >
14. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๙ (กลบทพินประสานสาย) อ่านต่อ >
15. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๑๐ (กลบทตะเข็บไต่ขอน) อ่านต่อ >
16. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๑๑ (กลบทเสือซ่อนเล็บ) อ่านต่อ >
17. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๑๒ (กลบทสบัดสบิ้ง) อ่านต่อ >
18. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๑๓ (กลบทยัติภังค์) อ่านต่อ >
19. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๑๔ (กลบทตรีพิศพรรณ) อ่านต่อ >
20. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๑๕ (กลบทตรีประดับ) อ่านต่อ >
21. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๑๖ (กลบทอักษรกลอนตาย) อ่านต่อ >
22. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๑๗ (กลบทเบญจวรรณ์ห้าศรี) อ่านต่อ >
23. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๑๘ (กลบทอักษรสลับล้วน) อ่านต่อ >
24. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๑๙ (กลบทอักษรล้วน) อ่านต่อ >
25. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๒๐ (กลบทพระจันท์ธรงกลด) อ่านต่อ >
26. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๒๑ (กลบทสารถีชักรถ) อ่านต่อ >
27. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๒๒ (กลบทวัวพันหลัก) อ่านต่อ >
28. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๒๓ (กลบทนาคบริพันท์) อ่านต่อ >
29. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๒๔ (กลบทนาคเกี้ยวกระหวัด) อ่านต่อ >
30. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๒๕ (กลบทนาคราชแผลงฤทธิ์) อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170