รายการอ้างอิง

พบ 136 รายการ
/ 10 หน้า
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

มติชนออนไลน์, ปีที่:-, ฉบับที่:-, หน้า:- (22.03.2566)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

ไทยโพสต์ (ออนไลน์), ปีที่:-, ฉบับที่:-, หน้า:- (14.10.2565)

หมวดหมู่

สุขภาพและการแพทย์

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะสังคม

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐ, คอลัมน์:รอบโลก, ปีที่:73, ฉบับที่:23592, หน้า:2(ล่าง) (25.08.2565)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

จาง ย่าสง

หนังสือพิมพ์

สยามรัฐ, ปีที่:73, ฉบับที่:24863, หน้า:7(ซ้าย-ล่าง) (29.07.2565)

หมวดหมู่

ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

Jessie Pang, Joyce Zhou

หนังสือพิมพ์

บางกอกโพสต์, ปีที่:-, ฉบับที่:-, หน้า:8(ล่าง) (04.07.2565)

หมวดหมู่

ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

ศรีสกุล ลีลาพีระพันธ์

หนังสือพิมพ์

มติชนสุดสัปดาห์, คอลัมน์:แกะรอยต่างแดน, ปีที่:45, ฉบับที่:16137, หน้า:8(ขวา-ล่าง) (17.05.2565)

หมวดหมู่

ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้

คำสำคัญ
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

ผู้จัดการรายวัน 360 ํ, คอลัมน์:มุมจีน, ปีที่:14, ฉบับที่:3649, หน้า:14(ซ้าย-ล่าง) (16.03.2565)

หมวดหมู่

สุขภาพและการแพทย์

คำสำคัญ
image thumbnail
คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะสังคม

NEWS

CLIPPING

image thumbnail

หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐ, ปีที่:72, ฉบับที่:23325, หน้า:2(บน) (01.12.2564)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

Vivian Wong

หนังสือพิมพ์

บางกอกโพสต์, ฉบับที่:-, หน้า:1(กลาง), 5 (29.11.2564)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail
คำสำคัญ