รายการอ้างอิง

พบ 2 รายการ
/ 1 หน้า
image thumbnail

ผู้เขียน

ประจวบ วังใจ

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, ปีที่:33, ฉบับที่:11529, หน้า:16 (16.04.2563)

หมวดหมู่

ศิลปะ ภาพยนตร์ และดนตรี

คำสำคัญ
image thumbnail

ศิลปะ ภาพยนตร์ และดนตรี

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

อารักษ์

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:43, ฉบับที่:15363, หน้า:16(ซ้าย-ล่าง) (03.04.2563)

หมวดหมู่

ศิลปะ ภาพยนตร์ และดนตรี

คำสำคัญ