รายการอ้างอิง

พบ 2 รายการ
/ 1 หน้า
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

ไทยโพสต์ (ออนไลน์), ปีที่:-, ฉบับที่:-, หน้า:- (14.10.2565)

หมวดหมู่

สุขภาพและการแพทย์

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

อธิษฐาน จันทร์กลม

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:44, ฉบับที่:15855, หน้า:11(ขวา), 13(บน) (08.08.2564)

หมวดหมู่

สุขภาพและการแพทย์

คำสำคัญ