รายการอ้างอิง

พบ 2,050 รายการ
/ 137 หน้า
image thumbnail

ผู้เขียน

พรรณราย เรืองอินทร์

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:41, ฉบับที่:14760, หน้า:13(กลาง) (09.08.2561)

หมวดหมู่

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

คำสำคัญ
image thumbnail

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

ประภัสสร์ ชูวิเชียร

หนังสือพิมพ์

สยามรัฐ, คอลัมน์: ท้องถิ่นมีชุมชน, ปีที่:69, ฉบับที่:23804, หน้า:6(ล่าง) (08.08.2561)

หมวดหมู่

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

คำสำคัญ
image thumbnail

ศิลปะ ภาพยนตร์ และดนตรี

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

-

หนังสือพิมพ์

ไทยโพสต์, ปีที่:22, ฉบับที่:7941, หน้า:7(เต็มหน้า) (07.08.2561)

หมวดหมู่

ศิลปะ ภาพยนตร์ และดนตรี

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

-

หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐ, คอลัมน์:โลกโศภิน, ปีที่:69, ฉบับที่:22112, หน้า:7(บน) (06.08.2561)

หมวดหมู่

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

คำสำคัญ
image thumbnail

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

วิทยากร เชียงกูล

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, คอลัมน์:ปฏิรูปประเทศไทย, ปีที่:31, ฉบับที่:10903, หน้า:7(ล่างขวา) (30.07.2561)

หมวดหมู่

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:41, ฉบับที่:14747, หน้า:13(กลาง) (27.07.2561)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะสังคม

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

ดุลยภาค ปรีชารัชช

หนังสือพิมพ์

ไทยโพสต์, ปีที่:22, ฉบับที่:7929, หน้า:4(กลาง) (26.07.2561)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

ศิริโรจน์ ศิริแพทย์

หนังสือพิมพ์

เดลินิวส์, คอลัมน์: วิถีชีวิต, ฉบับที่:25119, หน้า:21(เต็มหน้า) (22.07.2561)

หมวดหมู่

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

พันธุ์ทิพย์ ธีรเนตร

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:41, ฉบับที่:14740, หน้า:13(ซ้าย) (20.07.2561)

หมวดหมู่

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

-

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:41, ฉบับที่:14738, หน้า:13(เต็มหน้า) (18.07.2561)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

ปิยรัชต์ จงเจริญ

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:41, ฉบับที่:14710, หน้า:20(บน) (20.06.2561)

หมวดหมู่

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, คอลัมน์:สุวรรณภูมิ ในอาเซียน, ปีที่:41, ฉบับที่:14669, หน้า:13(เต็มหน้า) (10.05.2561)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

นาตยา คชินทร

หนังสือพิมพ์

เดลินิวส์, คอลัมน์:ฉลาดคิด, ฉบับที่:25046, หน้า:24(บนขวา) (10.05.2561)

หมวดหมู่

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะสังคม

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

ชาญชัย คุ้มปัญญา

หนังสือพิมพ์

ไทยโพสต์, คอลัมน์:สถานการณ์โลก, ปีที่:22, ฉบับที่:7820, หน้า:9(บน) (08.04.2561)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

-

หนังสือพิมพ์

ไทยโพสต์, คอลัมน์:ถนนวรรณกรรม, ปีที่:22, ฉบับที่:7820, หน้า:21(เต็มหน้า) (08.04.2561)

หมวดหมู่

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

คำสำคัญ