รายการอ้างอิง

พบ 265 รายการ
/ 18 หน้า
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:45, ฉบับที่:16052, หน้า:1(ซ้าย), 15 (21.02.2565)

หมวดหมู่

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

คำสำคัญ
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐ, ปีที่:73, ฉบับที่:23405, หน้า:16(กลาง) (19.02.2565)

หมวดหมู่

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

ปิ่นอนงค์ ปานชื่น

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, คอลัมน์:กรุงเทพแกลลอรี่, ฉบับที่:1164, หน้า:6(กลาง), 7 (25.11.2561)

หมวดหมู่

ศิลปะ ภาพยนตร์ และดนตรี

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

Srisakara Vallibhotama

หนังสือพิมพ์

บางกอกโพสต์, หน้า:11 (15.09.2558)

หมวดหมู่

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

คำสำคัญ
image thumbnail

ศิลปะ ภาพยนตร์ และดนตรี

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

Kaona Poanpipat

หนังสือพิมพ์

บางกอกโพสต์, หน้า:5 (08.10.2557)

หมวดหมู่

ศิลปะ ภาพยนตร์ และดนตรี

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะสังคม

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

Nanchanok Wongsamuth

หนังสือพิมพ์

บางกอกโพสต์, หน้า:3-5 (11.05.2557)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

Napamon Roongwitoo, Jetjaras Na Ranong

หนังสือพิมพ์

บางกอกโพสต์, หน้า:1,4 (29.01.2557)

หมวดหมู่

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

Paul Dorsey

หนังสือพิมพ์

เดอะเนชั่น, ปีที่:38, ฉบับที่:53889, หน้า:14B (12.12.2556)

หมวดหมู่

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะสังคม

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

Chaiyot Yongcharoenchai

หนังสือพิมพ์

, หน้า:3-5 (07.04.2556)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

สุขภาพและการแพทย์

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

บางกอกโพสต์, หน้า:3-5 (07.04.2556)

หมวดหมู่

สุขภาพและการแพทย์

คำสำคัญ
image thumbnail

ศิลปะ ภาพยนตร์ และดนตรี

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

บางกอกโพสต์, หน้า:1,4 (11.02.2556)

หมวดหมู่

ศิลปะ ภาพยนตร์ และดนตรี

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

บางกอกโพสต์, หน้า:11 (30.10.2555)

หมวดหมู่

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

คำสำคัญ
image thumbnail

ศิลปะ ภาพยนตร์ และดนตรี

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

Karnjana Karnjanatawe

หนังสือพิมพ์

บางกอกโพสต์, หน้า:11 (17.07.2555)

หมวดหมู่

ศิลปะ ภาพยนตร์ และดนตรี

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

Sirinya Wattanasukchai

หนังสือพิมพ์

บางกอกโพสต์, ปีที่:-1, หน้า:1,9 (02.07.2555)

หมวดหมู่

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

Pichaya Svasti

หนังสือพิมพ์

บางกอกโพสต์, ปีที่:-1, หน้า:1,6 (28.06.2555)

หมวดหมู่

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

คำสำคัญ