รายการอ้างอิง

พบ 2 รายการ
/ 1 หน้า
image thumbnail

ผู้เขียน

พรรณราย เรือนอินทร์, สมจิตร ใจชื่น, ภาพ

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ฉบับที่:15398, หน้า:13 (08.05.2563)

หมวดหมู่

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

พรรณราย เรือนอินทร์

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:42, ฉบับที่:15119, หน้า:13(เต็มหน้า) (03.08.2562)

หมวดหมู่

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

คำสำคัญ