วัดศรีสุทธาราม

วัดศรีสุทธาราม

เผยแพร่เมื่อ: 19 ธันวาคม 2562 | 

ปรับปรุงแก้ไขเมื่อ: 17 กันยายน 2563

ชื่ออื่น วัดกำพร้า
ที่ตั้งตามการปกครอง ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร
ประเภท ศาสนสถาน
คำสำคัญ -
รายละเอียดศาสนสถานและศาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ชื่อเดิมของ วัดศรีสุทธาราม ชื่อว่า วัดกำพร้า เดิมชื่อวัดกำพร้า ตามประวัติเล่าต่อกันมาว่า ชาวบ้านได้ช่วยกันถากถางป่าโดยใช้มีดพร้า วัดกำพร้าตามความหมายเดิมจึงหมายถึงวัดที่ชาวบ้านช่วยกันกำมีด กำพร้า ถางป่าสร้างวัดขึ้นมา แต่ต่อมาคนรุ่นหลังแปลความหมายผิดไปเป็นว่าที่น่าสงสาร วัดที่อาภัพ จึงมีการเปลี่ยนชื่อเป็นวัดศรีสุทธาราม

วัดศรีสุทธาราม หรือ วัดกำพร้า ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2369 ซึ่งตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 สาเหตุการสร้างวัดขึ้น สืบเนื่องมาจากประชาชนหมู่บ้านกำพร้าต้องไปทำบุญที่วัดบางหญ้าแพรก ซึ่งอยู่คนละฝั่งแม่น้ำกับหมู่บ้านเป็นความลำบากในการเดินทางเพื่อไปทำบุญ อาจเกิดอันตรายจากคลื่นลม กระแสน้ำเชี่ยว จึงเริ่มสร้างวัดขึ้น โดยผู้ริเริ่มคือ นายมะนูญ นายมะกริด นายมะแมว นายมะเหมี่ยว พร้อมด้วยประชาชนในหมู่บ้านนี้ได้ช่วยกันสละทรัพย์ และแรงกายในการก่อสร้างวัดกำพร้าขึ้น และได้รับพระราชทานวิงสุงคามสีมาในเวลาถัดมา

ลำดับเจ้าอาวาส  1.ไม่ทราบชื่อ  2.ไม่ทราบชื่อ 3.ไม่ทราบชื่อ 4.พระปลี 5.พระพร ติสฺสวํโส 6.พระครูสาครธรรมสุนทร 7.พระครูวิฑูรย์ 8.พระครูสาครกิจจาภรณ์          

อาคารเสนาสนะในวัด          

   - อุโบสถ  พ.ศ. 2510 และปฏิสังขรณ์เรื่อยมา         

   - ศาลาการเปรียญ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างประมาณปี พ.ศ. 2553          

   - กุฏิสงฆ์ บูรณปฏิสังขรณ์ ประมาณปี พ.ศ. 2556        

   - หอระฆัง คอนกรีตเสริมเหล็ก         

   - ศาลาบำเพ็ญกุศล          

   - เมรุ

พระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญ ได้แก่ หลวงพ่อแดง หลวงพ่อดำ และพระศรีอริยเมตตรัย

ประเพณี/งานประจำปี ได้แก่ งานปิดทองประจำปีหลวงพ่อดำและหลวงพ่อแดง ช่วงกลางเดือนอ้ายขึ้น 13 14 ค่ำ มี

วัดศรีสุทธาราม

เผยแพร่เมื่อ: 19 ธันวาคม 2562 | 

ปรับปรุงแก้ไขเมื่อ: 17 กันยายน 2563

UTM -
ละติจูด 13.519499
ลองติจูด 100.276296
พื้นหลักฐาน WGS84

วัดศรีสุทธาราม

เผยแพร่เมื่อ: 19 ธันวาคม 2562 | 

ปรับปรุงแก้ไขเมื่อ: 17 กันยายน 2563

รูปภาพ