วัดบางหญ้าแพรก

วัดบางหญ้าแพรก

เผยแพร่เมื่อ: 13 ธันวาคม 2562 | 

ปรับปรุงแก้ไขเมื่อ: 17 กันยายน 2563

ชื่ออื่น -
ที่ตั้งตามการปกครอง ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร
ประเภท ศาสนสถาน
คำสำคัญ -
รายละเอียดศาสนสถานและศาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์

วัดบางหญ้าแพรก อยู่บริเวณปากแม่น้ำท่าจีน มีอายราว 184 ปี ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2542 วัดแห่งนี้ไม่มีหลักฐานในการสร้างวัด คาดว่าสร้างต้นสมัยรัตนโกสินทร์ เป็นวัดของชาวรามัญ (มอญ) ดั้งเดิมมีหมู่บ้านชุมชนชาวมอญอาศัยอยู่

วัดบางหญ้าแพรก ไม่ปรากฏหลักฐานการก่อสร้างที่แน่ชัด จากเอกสารประวัติวัดในจังหวัดสมุทรสาครระบุว่า สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2375 ประมาณรัตนโกสินทร์ตอนต้น เป็นของชาวรามัญดั้งเดิม มีรูปหงส์เป็นสัญลักษณ์ กล่าวกันว่าแต่เดิมวัดนี้เป็นที่จารึกอักขระภาษารามัญลงในใบลานเป็นพระอภิธรรมคัมภีร์ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2542

ลำดับเจ้าอาวาส 1.พระเยอะ พ.ศ.2375-2405   2.พระเฒ่า ปกครองตั้งแต่ พ.ศ.2405-2437   3.พระหล่าย พ.ศ.2437-2488   4.พระครูสาครอรรถโกวิท พ.ศ.2494-2518   5.พระปลัดพรหมจริยวัฒน์ พ.ศ.2518 

อาคารเสนาสนะในวัด          

   - อุโบสถ  สร้างเมื่อปี พ.ศ.2520          

   - ฌาปนสถาน สร้างประมาณปี พ.ศ. 2542 คอนกรีตเสริมเหล็ก          

   - วิหารหลวงพ่อองค์ดำ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2544    

   - หอฉัน สร้างปี พ.ศ. 2530    

   -  ศาลาบำเพ็ญกุศล สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2542         

   - เจดีย์ชเวดากองจำลอง          

   - หอระฆังสร้างประมาณ พ.ศ. 2554          

   - กุฏิสงฆ์ สร้างประมาณ พ.ศ. 2555

พระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญ ได้แก่ หลวงปู่ใหญ่ในพระอุโบสถเก่า          

เกจิอาจารย์ ได้แก่ หลวงปู่ล่าย หลวงพ่อมาลัย          

ประเพณี/งานประจำปี ได้แก่ งานประเพณีปิดทองหลวงปู่ใหญ่เดือนพฤศจิกายนของทุกปี และงานฉลองครบรอบวันเกิดหลวงพ่อมาลัยทุกปี

วัดบางหญ้าแพรก

เผยแพร่เมื่อ: 13 ธันวาคม 2562 | 

ปรับปรุงแก้ไขเมื่อ: 17 กันยายน 2563

UTM -
ละติจูด 13.51837
ลองติจูด 100.26593
พื้นหลักฐาน WGS84

วัดบางหญ้าแพรก

เผยแพร่เมื่อ: 13 ธันวาคม 2562 | 

ปรับปรุงแก้ไขเมื่อ: 17 กันยายน 2563

รูปภาพ