วัดโกรกกราก

วัดโกรกกราก

เผยแพร่เมื่อ: 11 ธันวาคม 2562 | 

ปรับปรุงแก้ไขเมื่อ: 17 กันยายน 2563

ชื่ออื่น -
ที่ตั้งตามการปกครอง โกรกกราก ตำบลโกรกกราก อำเภอเมืองสมุทรสาคร
ประเภท ศาสนสถาน
คำสำคัญ -
รายละเอียดศาสนสถานและศาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ชุมชนโกรกกรากนั้น มีบริเวณตั้งแต่ชุมชนคลองกระโจน ไปจนถึงชุมชนเรือนจำในปัจจุบัน และครอบคลุมบริเวณชุมชนศาลเจ้ากลาง และชุมชนศาลเจ้าแม่ฯ ในตำบลท่าฉลอมปัจจุบันอีกด้วย

สถานที่สำคัญภายในวัดโกรกกราก ได้แก่

   - พระอุโบสถ ลักษณะเป็นอาคารไม้ทรงไทย หลังคาเครื่องไม้มุงกระเบื้องสีมีชายคาปีกนกคลุมโดยรอบทั้งสี่ด้าน รองรับโครงหลังคาด้วยเสาไม้กลม ช่อฟ้าใบระกาไม้ประดับกระจกภายในพระอุโบสถมีฐานชุกชีประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นประทับนั่ง แสดงปางมารวิชัย ด้านหลังพระประธานมีตู้ขนาดใหญ่ด้านในประดิษฐานพระพุทธรูปปัจจุบันด้านหน้าตู้มีทองปิดทับเต็มหมด ไม่สามารถมองเห็นภายในได้

   - เจดีย์รายตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับพระอุโบสถ มีจำนวน 2 องค์ องค์แรกเป็นเจดีย์มุมตั้งอยู่ด้านหน้าพระอุโบสถ ลักษณะเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนย่อมุมไม้สิบสองตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมมีกำแพงแก้วขนาดเล็กล้อมรอบองค์ที่สองเป็นพระปรางค์สำหรับบรรจุอัฐิขนาดเล็ก ก่ออิฐถือปูน

วัดโกรกกราก

เผยแพร่เมื่อ: 11 ธันวาคม 2562 | 

ปรับปรุงแก้ไขเมื่อ: 17 กันยายน 2563

UTM -
ละติจูด 13.531145
ลองติจูด 100.275155
พื้นหลักฐาน WGS84

วัดโกรกกราก

เผยแพร่เมื่อ: 11 ธันวาคม 2562 | 

ปรับปรุงแก้ไขเมื่อ: 17 กันยายน 2563

รูปภาพ