รายการอ้างอิง

พบ 79 รายการ
/ 6 หน้า
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐ, ปีที่:72, ฉบับที่:23329, หน้า:1(ซ้าย), 14 (05.12.2564)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะสังคม

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

ผู้จัดการรายวัน 360 ํ, ปีที่:13, ฉบับที่:3329, หน้า:9(ซ้าย-บน) (23.12.2563)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

สุขภาพและการแพทย์

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

ข่าวสด, ปีที่:30, ฉบับที่:10,854, หน้า:1(ซ้าย-ล่าง), 7(กลาง) (16.08.2563)

หมวดหมู่

สุขภาพและการแพทย์

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะสังคม

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:43, ฉบับที่:15487, หน้า:10(กลาง-บน) (05.08.2563)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะสังคม

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

คมชัดลึก, ปีที่:17, ฉบับที่:5854, หน้า:1(ล่างขวา), 4 (14.11.2560)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

สุขภาพและการแพทย์

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

ไทยโพสต์, ปีที่:22, ฉบับที่:7664, หน้า:14(กลาง) (02.11.2560)

หมวดหมู่

สุขภาพและการแพทย์

คำสำคัญ
image thumbnail

ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

ไทยโพสต์, ปีที่:19, ฉบับที่:6,711, หน้า:เอ็กซ์ไซท์5 (23.03.2558)

หมวดหมู่

ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะสังคม

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

เดลินิวส์, ฉบับที่:23757, หน้า:11 (29.10.2557)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะสังคม

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

ศิริยุพา รุ่งเริงสุข

หนังสือพิมพ์

ไทยโพสต์, ปีที่:18, ฉบับที่:6389, หน้า:12 (05.05.2557)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะสังคม

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

ชุติมา สิริทิพากุล

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:37, ฉบับที่:13201, หน้า:7 (03.05.2557)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

ทนงศักดิ์ วัฒนบวรกุล

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, ปีที่:26, ฉบับที่:9105, หน้า:11 (27.08.2556)

หมวดหมู่

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะสังคม

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

เชตวัน เตือประโคน

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:36, ฉบับที่:12835, หน้า:20 (01.05.2556)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ