รายการอ้างอิง

พบ 1 รายการ
/ 1 หน้า
image thumbnail

ผู้เขียน

วิภา จิรภาไพศาล

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:43, ฉบับที่:15555, หน้า:13 (12.10.2563)

หมวดหมู่

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

คำสำคัญ