รายการอ้างอิง

พบ 455 รายการ
/ 31 หน้า
image thumbnail

บุคคล

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

สยามรัฐ, ปีที่:68, ฉบับที่:23605, หน้า:12(บน) (19.12.2560)

หมวดหมู่

บุคคล

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

จินตนา กิจมี

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:40, ฉบับที่:14491, หน้า:22(บนขวา) (13.11.2560)

หมวดหมู่

สุขภาพและการแพทย์

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐ, คอลัมน์:เที่ยว..ตามตะวัน, ปีที่:68, ฉบับที่:21837, หน้า:7(ล่าง) (04.11.2560)

หมวดหมู่

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

อัศนี มูลเมฆ

หนังสือพิมพ์

เดลินิวส์, ฉบับที่:24853, หน้า:6(บน) (29.10.2560)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

สุขภาพและการแพทย์

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

เดลินิวส์, ฉบับที่:24828, หน้า:23 (บนขวา) (04.10.2560)

หมวดหมู่

สุขภาพและการแพทย์

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

อื่นๆ, ปีที่:23, ฉบับที่:5526, หน้า:2 (กลาง) (03.10.2560)

หมวดหมู่

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

คำสำคัญ
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

อื่นๆ, ปีที่:23, ฉบับที่:1660, หน้า:17 (30.09.2560)

หมวดหมู่

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

ผู้จัดการรายวัน, คอลัมน์:ตะลอนเที่ยว, ปีที่:9, ฉบับที่:2428, หน้า:17 (12.07.2560)

หมวดหมู่

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

คำสำคัญ
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

เดลินิวส์, คอลัมน์:บอกกล่าวเล่าความ, ฉบับที่:24742, หน้า:24 (10.07.2560)

หมวดหมู่

พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาษาและวรรณกรรม

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

ชมรมฮักตั๋วเมือง สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หนังสือพิมพ์

อื่นๆ, ปีที่:37, ฉบับที่:1903, หน้า:78(ล่าง) (03.02.2560)

หมวดหมู่

ภาษาและวรรณกรรม

คำสำคัญ
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:38, ฉบับที่:13722, หน้า:23(ล่าง) (06.10.2558)

หมวดหมู่

พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้

คำสำคัญ
image thumbnail

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

ก้อง กังฟู

หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐ, ปีที่:66, ฉบับที่:21040, หน้า:5 (30.08.2558)

หมวดหมู่

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

คำสำคัญ
image thumbnail

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

ไทยโพสต์, ปีที่:19, ฉบับที่:6868, หน้า:เอ็กซ์ไซต์ 5 (27.08.2558)

หมวดหมู่

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

คำสำคัญ
image thumbnail

ความเป็นอยู่และประเพณี

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

คมชัดลึก, ปีที่:14, ฉบับที่:4994, หน้า:13(ล่างซ้าย) (23.06.2558)

หมวดหมู่

ความเป็นอยู่และประเพณี

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

ชิชา

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, ปีที่:28, ฉบับที่:9550, หน้า:1,2 (15.11.2557)

หมวดหมู่

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

คำสำคัญ