รายการอ้างอิง

พบ 22 รายการ
/ 2 หน้า
image thumbnail

ผู้เขียน

-

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, ปีที่:33, ฉบับที่:11351, หน้า:12(ขวา-บน) (21.10.2562)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, คอลัมน์:ศิลปะ วัฒนธรรม, ปีที่:33, ฉบับที่:11338, หน้า:จุดประกาย3(บน) (08.10.2562)

หมวดหมู่

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

จินตนา กิจมี

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:42, ฉบับที่:15137, หน้า:20(ล่าง) (21.08.2562)

หมวดหมู่

พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะสังคม

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

นุศราพร เกษสมบูรณ์

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:41, ฉบับที่:14865, หน้า:15(ล่าง) (22.11.2561)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะสังคม

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

-

หนังสือพิมพ์

ไทยโพสต์, คอลัมน์:กาแฟดำ, ปีที่:23, ฉบับที่:8047, หน้า:3(บน) (21.11.2561)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

สุขภาพและการแพทย์

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

ศุภวัชร์ มาลานนท์

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, คอลัมน์: กฎหมาย4.0, ปีที่:32, ฉบับที่:11012, หน้า:8(กลาง) (16.11.2561)

หมวดหมู่

สุขภาพและการแพทย์

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะสังคม

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

-

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, ปีที่:32, ฉบับที่:11011, หน้า:2(ซ้าย) (15.11.2561)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

-

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:41, ฉบับที่:14854, หน้า:1(บนขวา), 8 (11.11.2561)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

สุขภาพและการแพทย์

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

แสงไทย เค้าภูไทย

หนังสือพิมพ์

สยามรัฐ, คอลัมน์:ทางเสือผ่าน, ปีที่:69, ฉบับที่:23882, หน้า:5(บน) (07.11.2561)

หมวดหมู่

สุขภาพและการแพทย์

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

-

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, ปีที่:32, ฉบับที่:10998, หน้า:16(ล่างขวา), 15 (02.11.2561)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

ชุลีพร อร่ามเนตร

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, ปีที่:31, ฉบับที่:10966, หน้า:16(บนขวา), 15 (01.10.2561)

หมวดหมู่

สุขภาพและการแพทย์

คำสำคัญ
image thumbnail

สุขภาพและการแพทย์

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

ทีมข่าวเฉพาะกิจ

หนังสือพิมพ์

เดลินิวส์, ฉบับที่:25150, หน้า:2(ล่างซ้าย) (22.08.2561)

หมวดหมู่

สุขภาพและการแพทย์

คำสำคัญ
image thumbnail

สุขภาพและการแพทย์

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

ปิยะนุช ทำนุเกษตรไชย

หนังสือพิมพ์

คมชัดลึก, คอลัมน์:ขยายปมร้อน, ปีที่:17, ฉบับที่:6016, หน้า:2(บน) (22.05.2561)

หมวดหมู่

สุขภาพและการแพทย์

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

วชิร สายจำปา, ภาพ, สรวัจน์ ศิลปโรจนพาณิช

หนังสือพิมพ์

ผู้จัดการรายวัน, คอลัมน์:Live Interview, ปีที่:10, ฉบับที่:2652, หน้า:14(บน) (22.05.2561)

หมวดหมู่

สุขภาพและการแพทย์

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

วชิร สายจำปา, ภาพ, สรรัจน์ ศิลปโรจนพาณิช

หนังสือพิมพ์

ผู้จัดการรายวัน, คอลัมน์:Live Interview, ปีที่:10, ฉบับที่:2561, หน้า:13(บนขวา), 14 (21.05.2561)

หมวดหมู่

สุขภาพและการแพทย์

คำสำคัญ