รายการอ้างอิง

พบ 2 รายการ
/ 1 หน้า
image thumbnail

ผู้เขียน

วนิดา แก่นจันทร์

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, ปีที่:20, ฉบับที่:1018, หน้า:11(กลาง) (24.11.2561)

หมวดหมู่

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

คำสำคัญ
image thumbnail

อื่นๆ

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

ข่าวสด, ปีที่:2540, ฉบับที่:23, หน้า:28 (23.11.2540)

หมวดหมู่

อื่นๆ

คำสำคัญ