รายการอ้างอิง

พบ 163 รายการ
/ 11 หน้า
image thumbnail

ผู้เขียน

โรม บุนนาค

หนังสือพิมพ์

ผู้จัดการรายวัน, คอลัมน์:เรื่องเก่าเล่าสนุก, ปีที่:12, ฉบับที่:3248, หน้า:14(ซ้าย-ล่าง) (01.09.2563)

หมวดหมู่

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

คำสำคัญ
image thumbnail

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:43, ฉบับที่:15505, หน้า:2(ขวา-ล่าง) (23.08.2563)

หมวดหมู่

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

คำสำคัญ
image thumbnail

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

ผู้จัดการรายวัน, ปีที่:12, ฉบับที่:3202, หน้า:11(ขวา-บน) (29.06.2563)

หมวดหมู่

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

คำสำคัญ
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

ไทยโพสต์, ปีที่:24, ฉบับที่:8563, หน้า:เอ็กซ์ไซต์8 (22.04.2563)

หมวดหมู่

ศิลปะ ภาพยนตร์ และดนตรี

คำสำคัญ
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

ผู้จัดการรายวัน, ปีที่:12, ฉบับที่:3114, หน้า:18(บน) (26.02.2563)

หมวดหมู่

พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้

คำสำคัญ
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:41, ฉบับที่:14842, หน้า:18(บน) (30.10.2561)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

ซอซาย เทอดเกียรติกุล, รัฐรงค์ ศรีเลิศ

หนังสือพิมพ์

เดลินิวส์, คอลัมน์:เดลินิวส์วาไรตี้, ฉบับที่:25166, หน้า:1(ซ้าย), 4 (07.09.2561)

หมวดหมู่

ความเป็นอยู่และประเพณี

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

ชวพงศ์ ชำนิประศาสน์

หนังสือพิมพ์

ข่าวสด, คอลัมน์: คติ-สัญลักษณ์ สถาปัตยกรรม, ปีที่:28, ฉบับที่:10098, หน้า:17(ล่างซ้าย) (22.07.2561)

หมวดหมู่

ศาสนาและพิธีกรรม

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

วัชระ พัฒนศรี

หนังสือพิมพ์

เดลินิวส์, ฉบับที่:25015, หน้า:16(บน) (09.04.2561)

หมวดหมู่

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

วัชระ พัฒนศรี

หนังสือพิมพ์

เดลินิวส์, ฉบับที่:24931, หน้า:16(ล่าง) (15.01.2561)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

ข่าวสด, ปีที่:27, ฉบับที่:9892, หน้า:21(ล่างขวา) (28.12.2560)

หมวดหมู่

ศิลปะ ภาพยนตร์ และดนตรี

คำสำคัญ
image thumbnail

บุคคล

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

สยามรัฐ, ปีที่:68, ฉบับที่:23578, หน้า:12(บน) (17.11.2560)

หมวดหมู่

บุคคล

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

ศูนย์ข่าวภาคตะวันตก

หนังสือพิมพ์

เดลินิวส์, คอลัมน์:วาไรตี้สัตว์เลี้ยง, ฉบับที่:24839, หน้า:28(บนซ้าย) (15.10.2560)

หมวดหมู่

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาษาและวรรณกรรม

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

ไทยโพสต์, คอลัมน์:กา@ครั้งหนึ่ง, ปีที่:21, ฉบับที่:7576, หน้า:7 (06.08.2560)

หมวดหมู่

ภาษาและวรรณกรรม

คำสำคัญ