รายการอ้างอิง

พบ 2 รายการ
/ 1 หน้า
image thumbnail

ผู้เขียน

โรม บุนนาค

หนังสือพิมพ์

ผู้จัดการรายวัน, คอลัมน์:เรื่องเก่าเล่าสนุก, ปีที่:12, ฉบับที่:3248, หน้า:14(ซ้าย-ล่าง) (01.09.2563)

หมวดหมู่

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

วินิจ รังผึ้ง

หนังสือพิมพ์

ผู้จัดการรายวัน, ปีที่:-1, หน้า:38 (16.12.2552)

หมวดหมู่

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

คำสำคัญ