รายการอ้างอิง

พบ 3 รายการ
/ 1 หน้า
image thumbnail

ผู้เขียน

ปริยา เหล่าวิวัฒน์, ธนาชัย ประมาณพาณิชย์, ภาพ

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, คอลัมน์:เรื่องจากปก, ปีที่:33, ฉบับที่:11469, หน้า:วันอาทิตย์1 (16.02.2563)

หมวดหมู่

ศิลปะ ภาพยนตร์ และดนตรี

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

ปริยา เหล่าวิวัฒน์, รชานนท์ อินทรักษา, ภาพ

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, คอลัมน์:แกลลอรี่, ฉบับที่:1151, หน้า:6(กลาง), 7 (26.08.2561)

หมวดหมู่

ศิลปะ ภาพยนตร์ และดนตรี

คำสำคัญ
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

เดลินิวส์, ฉบับที่:25130, หน้า:21(กลาง) (02.08.2561)

หมวดหมู่

ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้

คำสำคัญ