รายการอ้างอิง

พบ 1 รายการ
/ 1 หน้า
image thumbnail

ผู้เขียน

ปริยา เหล่าวิวัฒน์, ธนาชัย ประมาณพาณิชย์, ภาพ

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, คอลัมน์:เรื่องจากปก, ปีที่:33, ฉบับที่:11469, หน้า:วันอาทิตย์1 (16.02.2563)

หมวดหมู่

ศิลปะ ภาพยนตร์ และดนตรี

คำสำคัญ