รายการอ้างอิง

พบ 67 รายการ
/ 5 หน้า
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

แนวหน้า, คอลัมน์:ภูมิบ้าน ภูมิเมือง, ปีที่:42, ฉบับที่:14851, หน้า:13(บน), 19 (26.12.2564)

หมวดหมู่

ความเป็นอยู่และประเพณี

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

เพ็ญลักษณ์ ภักดีเจริญ, อนันต์ จันทรสูตร

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, ปีที่:33, ฉบับที่:11453, หน้า:จุดประกาย1 (31.01.2563)

หมวดหมู่

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

ปริญญา ชาวสมุน, ภาพ, วิภาวี เธียรลีลา

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, คอลัมน์:รอยเท้านักเดินทาง, ปีที่:20, ฉบับที่:1059, หน้า:1(กลาง), 2 (07.09.2562)

หมวดหมู่

ชาติพันธุ์

คำสำคัญ
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

ผู้จัดการรายวัน 360 ํ, ปีที่:10, ฉบับที่:2747, หน้า:17(กลาง) (02.10.2561)

หมวดหมู่

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

นภาพร พานิชชาติ

หนังสือพิมพ์

เดลินิวส์, คอลัมน์:หมายเหตุประชาชน, ฉบับที่:25144, หน้า:12(บนขวา) (16.08.2561)

หมวดหมู่

ความเป็นอยู่และประเพณี

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มทร. อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

หนังสือพิมพ์

คมชัดลึก, คอลัมน์:เส้นทางสีเขียว, ปีที่:17, ฉบับที่:6062, หน้า:7(บน) (14.07.2561)

หมวดหมู่

ความเป็นอยู่และประเพณี

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

ศักดา ดวงสุภา

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:41, ฉบับที่:14589, หน้า:20(บน) (19.02.2561)

หมวดหมู่

การศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้

คำสำคัญ
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

สยามรัฐ, ปีที่:68, ฉบับที่:23632, หน้า:8(ล่าง) (19.01.2561)

หมวดหมู่

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

อรวรรณ เหม่นแหลม

หนังสือพิมพ์

ผู้จัดการรายวัน 360 ํ, ปีที่:10, ฉบับที่:2563, หน้า:13(บนขวา), 14 (17.01.2561)

หมวดหมู่

ความเป็นอยู่และประเพณี

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะสังคม

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

สยามรัฐ, ปีที่:68, ฉบับที่:23615, หน้า:7(ซ้าย) (30.12.2560)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

เดลินิวส์, คอลัมน์:-, ฉบับที่:24826, หน้า:15 (02.10.2560)

หมวดหมู่

ศิลปะ ภาพยนตร์ และดนตรี

คำสำคัญ
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

ข่าวสด, คอลัมน์:First Section/คอลัมน์/ภูมิภาค, ปีที่:27, หน้า:6 (31.07.2560)

หมวดหมู่

ศิลปะ ภาพยนตร์ และดนตรี

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

จีราวัฒน์ คงแก้ว

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, ปีที่:11, ฉบับที่:600, หน้า:1, 4 (21.12.2558)

หมวดหมู่

ความเป็นอยู่และประเพณี

คำสำคัญ