รายการอ้างอิง

พบ 98 รายการ
/ 7 หน้า
image thumbnail

ภาษาและวรรณกรรม

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

ไทยโพสต์, ปีที่:26, ฉบับที่:9323, หน้า:10(กลาง) (24.05.2565)

หมวดหมู่

ภาษาและวรรณกรรม

คำสำคัญ
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

ข่าวสด, คอลัมน์:ไอคิวทะลุฟ้า, ปีที่:32, ฉบับที่:11487, หน้า:4(ซ้าย-บน), 6 (11.05.2565)

หมวดหมู่

การศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้

คำสำคัญ
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

ไทยโพสต์, ปีที่:24, ฉบับที่:8731, หน้า:เอ็กซ์ไซต์8 (07.10.2563)

หมวดหมู่

ภาษาและวรรณกรรม

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาษาและวรรณกรรม

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

ชะมวง พฤกษาถิ่น

หนังสือพิมพ์

สยามรัฐ, คอลัมน์:ร่วมสมัย, ปีที่:71, ฉบับที่:24348, หน้า:11(ขวา-บน) (07.08.2563)

หมวดหมู่

ภาษาและวรรณกรรม

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

ดอกฝน

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:41, ฉบับที่:14797, หน้า:19(กลาง) (15.09.2561)

หมวดหมู่

ภาษาและวรรณกรรม

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

ทีมวาไรตี้

หนังสือพิมพ์

เดลินิวส์, คอลัมน์: เดลินิวส์วาไรตี้, ฉบับที่:25141, หน้า:4(ซ้าย) (13.08.2561)

หมวดหมู่

ภาษาและวรรณกรรม

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

พงษ์พรรณ บุญเลิศ

หนังสือพิมพ์

เดลินิวส์, คอลัมน์:เดลินิวส์วาไรตี้, ฉบับที่:25009, หน้า:1(ซ้าย), 4 (03.04.2561)

หมวดหมู่

ภาษาและวรรณกรรม

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาษาและวรรณกรรม

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

ดอกฝน

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:41, ฉบับที่:14581, หน้า:19(บนขวา) (11.02.2561)

หมวดหมู่

ภาษาและวรรณกรรม

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

สุพร ตรีนรินทร์

หนังสือพิมพ์

สยามรัฐ, ปีที่:66, ฉบับที่:23005, หน้า:1, 8 (21.04.2559)

หมวดหมู่

บุคคล

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

สุพร ตรีนรินทร์

หนังสือพิมพ์

สยามรัฐ, ปีที่:66, ฉบับที่:23004, หน้า:1, 8 (20.04.2559)

หมวดหมู่

บุคคล

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

สุพร ตรีนรินทร์

หนังสือพิมพ์

สยามรัฐ, ปีที่:66, ฉบับที่:23003, หน้า:1, 8 (19.04.2559)

หมวดหมู่

บุคคล

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

ดอกฝน

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:38, ฉบับที่:13720, หน้า:19 (04.10.2558)

หมวดหมู่

ภาษาและวรรณกรรม

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาษาและวรรณกรรม

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

น.พ.สมเกียรติ ธาตรีธร

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:38, ฉบับที่:13581, หน้า:21 (18.05.2558)

หมวดหมู่

ภาษาและวรรณกรรม

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาษาและวรรณกรรม

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

โพสต์ทูเดย์, ปีที่:12, ฉบับที่:4361, หน้า:แมกซ์8-9 (15.01.2558)

หมวดหมู่

ภาษาและวรรณกรรม

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาษาและวรรณกรรม

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, ปีที่:27, ฉบับที่:9443, หน้า:8 (จุดประกาย) (31.07.2557)

หมวดหมู่

ภาษาและวรรณกรรม

คำสำคัญ