รายการอ้างอิง

พบ 68 รายการ
/ 5 หน้า
image thumbnail

ผู้เขียน

ปัญชลิต โชติกเสถียร

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, คอลัมน์:สุวรรณภูมิในอาเซียน, ปีที่:45, ฉบับที่:16181, หน้า:1(ซ้าย-ล่าง), 13 (30.06.2565)

หมวดหมู่

ภาษาและวรรณกรรม

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

คำสำคัญ
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

ข่าวสด, คอลัมน์:ไอคิวทะลุฟ้า, ปีที่:32, ฉบับที่:11487, หน้า:4(ซ้าย-บน), 6 (11.05.2565)

หมวดหมู่

การศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้

คำสำคัญ
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

ผู้จัดการรายวัน 360 ํ, ปีที่:12, ฉบับที่:3201, หน้า:18 (26.06.2563)

หมวดหมู่

พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้

คำสำคัญ
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, คอลัมน์:สุวรรณภูมิในอาเซียน, ปีที่:43, ฉบับที่:15439, หน้า:13 (18.06.2563)

หมวดหมู่

บุคคล

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

ป้อมยาม

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, คอลัมน์:ศิลปะ วัฒนธรรม, ปีที่:32, ฉบับที่:11296, หน้า:1(บน), 3 (27.08.2562)

หมวดหมู่

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

วิภา จิรภาไพศาล

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:42, ฉบับที่:15123, หน้า:13(เต็มหน้า) (07.08.2562)

หมวดหมู่

ภาษาและวรรณกรรม

คำสำคัญ
image thumbnail

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

สุจิตต์ วงษ์เทศ

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, คอลัมน์:สุวรรณภูมิในอาเซียน, ปีที่:41, ฉบับที่:14711, หน้า:13(ซ้าย) (21.06.2561)

หมวดหมู่

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

คำสำคัญ
image thumbnail

ความเป็นอยู่และประเพณี

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

สุจิตต์ วงษ์เทศ

หนังสือพิมพ์

อื่นๆ, ปีที่:37, ฉบับที่:1903, หน้า:83(กลาง) (03.02.2560)

หมวดหมู่

ความเป็นอยู่และประเพณี

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาษาและวรรณกรรม

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

สหะโรจน์ กิตติ

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, ปีที่:27, ฉบับที่:9404, หน้า:9 (22.06.2557)

หมวดหมู่

ภาษาและวรรณกรรม

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะสังคม

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

สยามรัฐ, ปีที่:-1, หน้า:21 (15.06.2555)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

บุคคล

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

เดลินิวส์, ปีที่:-1, หน้า:32 (27.06.2554)

หมวดหมู่

บุคคล

คำสำคัญ
image thumbnail

บุคคล

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

วัฒนะ บุญจับ

หนังสือพิมพ์

สยามรัฐ, ปีที่:-1, หน้า:38 (27.06.2554)

หมวดหมู่

บุคคล

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

เรือนอินทร์ หน้าพระลาน

หนังสือพิมพ์

คมชัดลึก, คอลัมน์:ชุมชนคนท้องถิ่น, ปีที่:10, ฉบับที่:3534, หน้า:8(บนซ้าย) (24.06.2554)

หมวดหมู่

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

คำสำคัญ
image thumbnail

บุคคล

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

ดร.วัฒนะ บุญจับ

หนังสือพิมพ์

สยามรัฐ, ปีที่:-1, หน้า:37 (28.06.2553)

หมวดหมู่

บุคคล

คำสำคัญ