รายการอ้างอิง

พบ 2 รายการ
/ 1 หน้า
image thumbnail

ผู้เขียน

สกุณา ประยูรศุข

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:43, ฉบับที่:15596, หน้า:13(ขวา), 14(บน) (22.11.2563)

หมวดหมู่

บุคคล

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

มติชนอคาเดมี

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:43, ฉบับที่:15436, หน้า:13 (15.06.2563)

หมวดหมู่

ภาษาและวรรณกรรม

คำสำคัญ