รายการอ้างอิง

พบ 1 รายการ
/ 1 หน้า
image thumbnail

ผู้เขียน

สุรัตน์ สกุลคู

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:42, ฉบับที่:15208, หน้า:13 (31.10.2562)

หมวดหมู่

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

คำสำคัญ