รายการอ้างอิง

พบ 2 รายการ
/ 1 หน้า
image thumbnail

ผู้เขียน

พรรณราย เรือนอินทร์

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:41, ฉบับที่:14760, หน้า:13(กลาง) (09.08.2561)

หมวดหมู่

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

โสภณ พรโชคชัย

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, คอลัมน์:อสังหาริมทรัพย์ต่างแดน, ปีที่:31, ฉบับที่:10631, หน้า:9(ล่างซ้าย) (31.10.2560)

หมวดหมู่

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

คำสำคัญ