รายการอ้างอิง

พบ 1 รายการ
/ 1 หน้า
image thumbnail

ผู้เขียน

เมธี เมืองแก้ว

หนังสือพิมพ์

ข่าวสด, ปีที่:27, ฉบับที่:9941, หน้า:17(ซ้าย) (15.02.2561)

หมวดหมู่

ศิลปะ ภาพยนตร์ และดนตรี

คำสำคัญ