รายการอ้างอิง

พบ 4 รายการ
/ 1 หน้า
image thumbnail

ผู้เขียน

บุญรัตน์ อภิชาติไตรสรณ์

หนังสือพิมพ์

คมชัดลึก, ปีที่:18, ฉบับที่:6428, หน้า:7(กลาง) (14.09.2562)

หมวดหมู่

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

พิพัฒน์ กระแจจันทร์

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:40, ฉบับที่:14538, หน้า:17(กลาง) (30.12.2560)

หมวดหมู่

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะสังคม

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

-

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:37, ฉบับที่:13320, หน้า:13,14 (30.08.2557)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

-

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:-1, หน้า:- (28.03.2546)

หมวดหมู่

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

คำสำคัญ