รายการอ้างอิง

พบ 32 รายการ
/ 3 หน้า
image thumbnail

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

สุจิตต์ วงษ์เทศ

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, คอลัมน์:สุจิตต์ วงษ์เทศ, ปีที่:45, ฉบับที่:16154, หน้า:13(ล่าง) (03.06.2565)

หมวดหมู่

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

คำสำคัญ

ตัวเลข

คำสำคัญ
image thumbnail

ผู้เขียน

ทีมข่าว MGR Live, มัลลิกา เหลาเกตุ, ภาพ, ปิยะธิดา อุดมชาลี

หนังสือพิมพ์

ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ, ปีที่:13, ฉบับที่:631, หน้า:30, 31 (27.11.2564)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

ผู้จัดการรายวัน 360 ํ, ปีที่:13, ฉบับที่:3473, หน้า:13 (13.07.2564)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

สยามรัฐ, ปีที่:71, ฉบับที่:24457, หน้า:1(กลาง), 8(ขวา-ล่าง), 10(ล่าง) (07.01.2564)

หมวดหมู่

สุขภาพและการแพทย์

คำสำคัญ
image thumbnail

การศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:43, ฉบับที่:15597, หน้า:9(ขวา-บน) (23.11.2563)

หมวดหมู่

การศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้

คำสำคัญ
image thumbnail

สุขภาพและการแพทย์

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

สยามรัฐ, ปีที่:70, ฉบับที่:24213, หน้า:1(บน), 8(ซ้าย-ล่าง) (31.01.2563)

หมวดหมู่

สุขภาพและการแพทย์

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะสังคม

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

ทีปกร วุฒิพิทยามงคล

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, คอลัมน์:FUTURE perfect, ปีที่:41, ฉบับที่:14589, หน้า:16(บนขวา) (19.02.2561)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะสังคม

NEWS

CLIPPING

หนังสือพิมพ์

ไทยโพสต์, ปีที่:22, ฉบับที่:7661, หน้า:5(เต็มหน้า) (30.10.2560)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะสังคม

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

สปาย-กลาส

หนังสือพิมพ์

คมชัดลึก, คอลัมน์: รุ้งตัดแวง, ปีที่:27, ฉบับที่:9828, หน้า:8(ล่างขวา) (25.10.2560)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, คอลัมน์:ร่อนตามลม, ปีที่:40, ฉบับที่:14449, หน้า:18 (02.10.2560)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะสังคม

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

วราภรณ์ สามโกเศศ

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, ปีที่:27, ฉบับที่:9406, หน้า:10 (24.06.2557)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาษาและวรรณกรรม

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

สุพจน์ เอี้ยงกุญชร

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:-1, หน้า:9 (06.05.2554)

หมวดหมู่

ภาษาและวรรณกรรม

คำสำคัญ
image thumbnail

ความเป็นอยู่และประเพณี

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

พนิดา สงวนเสรีวานิช

หนังสือพิมพ์

มติชนรายวัน, ปีที่:-1, หน้า:20 (06.01.2554)

หมวดหมู่

ความเป็นอยู่และประเพณี

คำสำคัญ
image thumbnail

ภาวะสังคม

NEWS

CLIPPING

ผู้เขียน

สรวงมณฑ์ สิทธิสมาน

หนังสือพิมพ์

ผู้จัดการรายวัน, ปีที่:-1, หน้า:39 (22.07.2553)

หมวดหมู่

ภาวะสังคม

คำสำคัญ